2024 பெளர்ணமி நாட்களும், நேரமும் -2024 Pournami Dates and Time in Tamil

2024 Pournami Dates and Time in Tamil

2024ம் ஆண்டில் வரும் பெளர்ணமி நாட்கள் குறித்த விபரங்களை இங்கு தெரிந்து கொள்ளலாம்.

2024 பெளர்ணமி நாட்களும், நேரமும் :

2024 Pournami Dates and Time in Tamil
மாதம்ஆங்கில தேதி, கிழமைதமிழ் மாதம்கிரிவலம் செல்ல ஏற்ற நேரம்
ஜனவரி25 வியாழன்தை 11ஜனவரி 24ம் தேதி இரவு 10.44 முதல் ஜனவரி 25ம் தேதி இரவு 11.56
வரை
பிப்ரவரி24 சனிமாசி 12பிப்ரவரி 23ம் தேதி மாலை 04.55 முதல் பிப்ரவரி 24ம் தேதி மாலை 06.51 வரை
மார்ச்24 ஞாயிறுபங்குனி 11காலை 11.17 முதல் மார்ச் 25 ம் தேதி பகல் 01.16 வரை
ஏப்ரல்23 செவ்வாய்சித்திரை 10காலை 04.21 முதல் ஏப்ரல் 24ம் தேதி காலை 05.54 வரை
மே23 வியாழன்வைகாசி 10மே 22ம் தேதி இரவு 07.14 முதல் மே 23ம் தேதி இரவு 07.48 வரை
ஜூன்21 வெள்ளிஆனி 07காலை 07.45 முதல் ஜூன் 22ம் தேதி காலை 07.19ம் தேதி வரை
ஜூலை21 ஞாயிறுஆடி 05ஜூலை 20ம் தேதி மாலை 06.10 முதல் ஜூலை 21ம் தேதி மாலை 04.51 வரை
ஆகஸ்ட்19 திங்கள்ஆவணி 03அதிகாலை 03.07 முதல் ஆகஸ்ட் 20ம் தேதி அதிகாலை 01.09 வரை
செப்டம்பர்17 செவ்வாய்புரட்டாசி 01காலை 11.22 முதல் செப்டம்பர் 18ம் தேதி காலை 09.10 வரை
அக்டோபர்17 வியாழன்புரட்டாசி 31அக்டோபர் 16ம் தேதி இரவு 07.56 முதல் அக்டோபர் 17ம் தேதி மாலை 05.25 வரை
நவம்பர்15 வெள்ளிஐப்பசி 29அதிகாலை 03.53 முதல் நவம்பர் 16ம் தேதி அதிகாலை 03.42 வரை
டிசம்பர்15 ஞாயிறுகார்த்திகை 30டிசம்பர் 14ம் தேதி மாலை 04.17 முதல் டிசம்பர் 15ம் தேதி மாலை 03.13 வரை
2024 Pournami Dates and Time in Tamil

2024 Pournami Dates and Time in Tamil

2024 Pournami Dates and Time in Tamil

Pournami Jan 2024

ஜனவரி25 வியாழன்தை 11ஜனவரி 24ம் தேதி இரவு 10.44 முதல் ஜனவரி 25ம் தேதி இரவு 11.56
வரை

Pournami Feb 2024

பிப்ரவரி24 சனிமாசி 12பிப்ரவரி 23ம் தேதி மாலை 04.55 முதல் பிப்ரவரி 24ம் தேதி மாலை 06.51 வரை
Pournami Feb 2024

Pournami March 2024

மார்ச்24 ஞாயிறுபங்குனி 11காலை 11.17 முதல் மார்ச் 25 ம் தேதி பகல் 01.16 வரை

Pournami April 2024

ஏப்ரல்23 செவ்வாய்சித்திரை 10காலை 04.21 முதல் ஏப்ரல் 24ம் தேதி காலை 05.54 வரை
Pournami March 2024

Pournami May 2024

மே23 வியாழன்வைகாசி 10மே 22ம் தேதி இரவு 07.14 முதல் மே 23ம் தேதி இரவு 07.48 வரை
Pournami May 2024

Pournami June 2024

ஜூன்21 வெள்ளிஆனி 07காலை 07.45 முதல் ஜூன் 22ம் தேதி காலை 07.19ம் தேதி வரை
Pournami June 2024

Pournami July 2024

ஜூலை21 ஞாயிறுஆடி 05ஜூலை 20ம் தேதி மாலை 06.10 முதல் ஜூலை 21ம் தேதி மாலை 04.51 வரை
Pournami July 2024

Pournami Aug 2024

ஆகஸ்ட்19 திங்கள்ஆவணி 03அதிகாலை 03.07 முதல் ஆகஸ்ட் 20ம் தேதி அதிகாலை 01.09 வரை
Pournami Aug 2024

Pournami Sep 2024

செப்டம்பர்17 செவ்வாய்புரட்டாசி 01காலை 11.22 முதல் செப்டம்பர் 18ம் தேதி காலை 09.10 வரை
Pournami Sep 2024

Pournami Oct 2024

அக்டோபர்17 வியாழன்புரட்டாசி 31அக்டோபர் 16ம் தேதி இரவு 07.56 முதல் அக்டோபர் 17ம் தேதி மாலை 05.25 வரை
Pournami Oct 2024

Pournami Nov 2024

நவம்பர்15 வெள்ளிஐப்பசி 29அதிகாலை 03.53 முதல் நவம்பர் 16ம் தேதி அதிகாலை 03.42 வரை
Pournami Nov 2024

Pournami Dec 2024

டிசம்பர்15 ஞாயிறுகார்த்திகை 30டிசம்பர் 14ம் தேதி மாலை 04.17 முதல் டிசம்பர் 15ம் தேதி மாலை 03.13 வரை
Pournami Dec 2024

இதையும் படிக்கலாமே

2024 ஆம் ஆண்டு அரசினர் விடுமுறை நாட்கள் –Government holidays in 2024

சதுர்த்தி திதி 2024- Chaturthi 2024 date in tamil

Share this post

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top