அமாவாசை 2024 நாட்கள் நேரம் – Today Amavasya Time in Tamil – Amavasai 2024 tamil calendar -Amavasya Date 2024

Amavasai 2024 tamil calendar

Amavasai 2024 tamil calendar

Amavasai 2024 tamil calendar
Amavasai 2024 tamil calendar
நாள்கிழமைநேரம் Amavasya Date
09.02.2024வெள்ளிக்கிழமைஅமாவாசை (Feb 09, 8:02 am – Feb 10, 4:29 am)
10.03.2024ஞாயிற்றுக்கிழமைஅமாவாசை (Mar 09, 6:18 pm – Mar 10, 2:30 pm)
08.04.2024திங்கட்கிழமைஅமாவாசை (Apr 08, 3:21 am – Apr 08, 11:50 pm)
07.05.2024செவ்வாய்க்கிழமைஅமாவாசை (May 07, 11:41 am – May 08, 8:51 am)
06.06.2024வியாழக்கிழமைஅமாவாசை (Jun 17, 09:49 PM – Jun 18, 10:24 PM)
05.07.2024வெள்ளிக்கிழமைஅமாவாசை (Jul 05, 4:58 am – Jul 06, 4:27 am)
04.08.2024ஞாயிற்றுக்கிழமைஅமாவாசை (Aug 03, 3:51 pm – Aug 04, 4:43 pm)
02.09.2024திங்கட்கிழமைஅமாவாசை (Sep 02, 5:22 am – Sep 03, 7:25 am)
02.10.2024புதன்கிழமைஅமாவாசை (Oct 01, 9:39 pm – Oct 03, 12:19 am)
01.11.2024வெள்ளிக்கிழமைஅமாவாசை (Nov 30, 10:30 am – Dec 01, 11:51 am)
30.12.2024திங்கட்கிழமைஅமாவாசை (Dec 30, 4:02 am – Dec 31, 3:56 am)
Amavasya Date 2024

அமாவாசை நாட்கள் 2024

Amavasai 2024 tamil calendar

2024 ஆம் ஆண்டின் அமாவாசை நாட்கள் கீழே காட்டப்பட்டுள்ளன. மற்ற முக்கிய திதி நாட்களுக்கு இணைப்புகள் இந்த அட்டவணை கீழே காட்டப்பட்டுள்ளது.

தேதிதமிழ் தேதிதிதி
11-01-2024
வியாழன்
மார்கழி மாதம் 26
தேய்பிறை
அமாவாசை
09-02-2024
வெள்ளி
தை மாதம் 26
தேய்பிறை
அமாவாசை
08-04-2024
திங்கள்
பங்குனி மாதம் 26
தேய்பிறை
அமாவாசை
07-05-2024
செவ்வாய்
சித்திரை மாதம் 24
தேய்பிறை
அமாவாசை
06-06-2024
வியாழன்
வைகாசி மாதம் 24
தேய்பிறை
அமாவாசை
05-07-2024
வெள்ளி
ஆனி மாதம் 21
தேய்பிறை
அமாவாசை
04-08-2024
ஞாயிறு
ஆடி மாதம் 19
தேய்பிறை
அமாவாசை
02-09-2024
திங்கள்
ஆவணி மாதம் 17
தேய்பிறை
அமாவாசை
02-10-2024
புதன்
புரட்டாசி மாதம் 16
தேய்பிறை
அமாவாசை
01-11-2024
வெள்ளி
ஐப்பசி மாதம் 15
தேய்பிறை
அமாவாசை
30-11-2024
சனி
கார்த்திகை மாதம் 15
தேய்பிறை
அமாவாசை
30-12-2024
திங்கள்
மார்கழி மாதம் 15
தேய்பிறை
அமாவாசை
Amavasai 2024 tamil calendar

இதையும் படிக்கலாமே

2024 பெளர்ணமி நாட்களும், நேரமும் -2024 Pournami Dates and Time in Tamil

2024 ஆம் ஆண்டு அரசினர் விடுமுறை நாட்கள் –Government holidays in 2024

Share this post

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top