கோலங்கள் (kolangal) -ரங்கோலி கோலங்கள் (rangoli kolamkolangal)- (kolam for rangoli) -டிசைன் புதிய ரங்கோலி கோலங்கள் (new design rangoli kolam) -(design rangoli kolam) -kolam images,simple rangoli kolam, kolam designs,design rangoli kolam

கோலங்கள் (kolangal) -ரங்கோலி கோலங்கள்

கோலங்கள் (kolangal) -ரங்கோலி கோலங்கள்

கோலங்கள் (kolangal) -ரங்கோலி கோலங்கள் – வெளியே இருந்து உள்நோக்கி கோலம் போட வேண்டும். தெரு பகுதியில் ஆரம்பித்து வாசற்படியில் முடிக்க வேண்டும். கோலத்தில் லட்சுமி இருப்பதாக நம்புகின்றனர். கோலமிட்டால் கோடி செல்வம் பெருகும் என நம்புகின்றனர். உயிர்களை மீட்கும் சக்தி கோலத்திற்கு உண்டு. கோலத்தை தாண்டி பேய் பிசாசு வராது என நம்புகின்றன. நீர்க்கோலம் அழிவை கொடுக்கும் என்று நம்பப்படுகிறது. வாசலில் கீழே இருந்து மேலோக்கி புள்ளிகள் வைத்து கோலமிட்டால் செல்வம் பெருகும்.

அழகாக கோலமிட்டால் நல்ல கணவன் கிடைப்பான் என நம்புகின்றன. கதிரவன் தோன்றும் முன் கோலம் போட்டால் மகாலட்சுமி அருள் கிட்டும். வீட்டில் உள்ளோர் வெளியே புறப்படும் முன் கோலமிட்டால் செல்லும் காரியம் வெற்றி பெறும். தாமரையும் சங்கும் இணைந்து கோலம் போட்டால் சங்க நிதியும் பதும நீதியும் கிட்டும். ஐஸ்வர்ய லட்சுமி கோலமிட்டால் ஐஸ்வரியம் பெருகும். ஏகாதசி அன்று பாம்பு கோலமிட்டால் ஆயுள் பெருகும். திருமணத்தின்போது கோலமிட்டால் பேய் பிசாசுகள் வராது. குழந்தை பிறந்தவுடன் கோலமிட்டால் கண்திருஷ்டி கழியும். கோலமிடாத வீட்டு வாசலில் தேவதைகள் முக்காடிட்டு அழும் என நம்பப்படுகின்றது.

கோலங்கள் (kolangal)

கோலங்கள் (kolangal)
கோலங்கள் (kolangal)
கோலங்கள் (kolangal)
கோலங்கள் (kolangal)
கோலங்கள் (kolangal)
கோலங்கள் (kolangal)
கோலங்கள் (kolangal)
கோலங்கள் (kolangal)
கோலங்கள் (kolangal)
கோலங்கள் (kolangal)
கோலங்கள் (kolangal)
கோலங்கள் (kolangal)
கோலங்கள் (kolangal)
கோலங்கள் (kolangal)
கோலங்கள் (kolangal)
கோலங்கள் (kolangal)

ரங்கோலி கோலங்கள் (rangoli kolamkolangal)- (kolam for rangoli)

ரங்கோலி கோலங்கள் (rangoli kolamkolangal)- (kolam for rangoli)
ரங்கோலி கோலங்கள் (rangoli kolamkolangal)- (kolam for rangoli)

டிசைன் புதிய ரங்கோலி கோலங்கள் (new design rangoli kolam) -(design rangoli kolam)

ரங்கோலி கோலங்கள் (rangoli kolamkolangal)- (kolam for rangoli)
ரங்கோலி கோலங்கள் (rangoli kolamkolangal)- (kolam for rangoli)
ரங்கோலி கோலங்கள் (rangoli kolamkolangal)- (kolam for rangoli)
ரங்கோலி கோலங்கள் (rangoli kolamkolangal)- (kolam for rangoli)
ரங்கோலி கோலங்கள் (rangoli kolamkolangal)- (kolam for rangoli)
ரங்கோலி கோலங்கள் (rangoli kolamkolangal)- (kolam for rangoli)
ரங்கோலி கோலங்கள் (rangoli kolamkolangal)- (kolam for rangoli)
ரங்கோலி கோலங்கள் (rangoli kolamkolangal)- (kolam for rangoli)
ரங்கோலி கோலங்கள் (rangoli kolamkolangal)- (kolam for rangoli)
ரங்கோலி கோலங்கள் (rangoli kolamkolangal)- (kolam for rangoli)
ரங்கோலி கோலங்கள் (rangoli kolamkolangal)- (kolam for rangoli)
ரங்கோலி கோலங்கள் (rangoli kolamkolangal)- (kolam for rangoli)
ரங்கோலி கோலங்கள் (rangoli kolamkolangal)- (kolam for rangoli)
ரங்கோலி கோலங்கள் (rangoli kolamkolangal)- (kolam for rangoli)
ரங்கோலி கோலங்கள் (rangoli kolamkolangal)- (kolam for rangoli)
ரங்கோலி கோலங்கள் (rangoli kolamkolangal)- (kolam for rangoli)
ரங்கோலி கோலங்கள் (rangoli kolamkolangal)- (kolam for rangoli)
ரங்கோலி கோலங்கள் (rangoli kolamkolangal)- (kolam for rangoli)
ரங்கோலி கோலங்கள் (rangoli kolamkolangal)- (kolam for rangoli)

kolam images,simple rangoli kolam

kolam images,simple rangoli kolam
kolam images,simple rangoli kolam
kolam images,simple rangoli kolam
kolam images,simple rangoli kolam
kolam images,simple rangoli kolam
kolam images,simple rangoli kolam
kolam images,simple rangoli kolam
kolam images,simple rangoli kolam
kolam images,simple rangoli kolam
kolam images,simple rangoli kolam
kolam images,simple rangoli kolam
kolam images,simple rangoli kolam
kolam images,simple rangoli kolam

kolam designs,design rangoli kolam

kolam designs,design rangoli kolam
kolam designs,design rangoli kolam
kolam designs,design rangoli kolam
kolam designs,design rangoli kolam
kolam designs,design rangoli kolam
kolam designs,design rangoli kolam
kolam designs,design rangoli kolam
kolam designs,design rangoli kolam

இதையும் படிக்கலாமே

விளக்கை துலக்க வேண்டிய நாட்கள்-எந்த கிழமையில் விளக்கேற்றினால் என்னென்ன பலன்?-விளக்கேற்றும் நேரம்

தமிழ் நகைச்சுவை விடுகதைகள்-vidukathai in tamil-vidukathai in tamil with answer

Share this post

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top