கிருத்திகை நாட்கள் 2024 – Krithigai 2024 dates in Tamil

Krithigai 2024 dates in Tamil

Krithigai 2024 dates in Tamil

Krithigai 2024 dates in Tamil

கார்த்திகையில் பலரும் விரதம் மேற்கொள்வார்கள். இல்லத்தில் நல்லது நடக்க வேண்டும் என்றும், குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் விலக வேண்டும் என்றும் இந்த விரதம் இருக்கிறார்கள். கந்த சஷ்டி விரதம் இருப்பது போன்று கார்த்திகை விரதமும் மக்களுக்கு நல்ல பலன்களை தருகின்றன.

மாத கிருத்திகை நாட்கள் – Monthly Karthigai Dates 2024
கார்த்திகை தேதி கிழமை விரதம் 
20.01.2024 (ஜனவரி)சனிக்கிழமை (தை 06)கார்த்திகை விரதம் 
16.02.2024 (பிப்ரவரி)வெள்ளிக்கிழமை (மாசி 04)கார்த்திகை விரதம் 
15.03.2024 (மார்ச்)வெள்ளிக்கிழமை (பங்குனி 02)கார்த்திகை விரதம் 
11.04.2024 (ஏப்ரல்)வியாழன்கிழமை (பங்குனி 29)கார்த்திகை விரதம் 
08.05.2024 (மே)புதன் கிழமை (சித்திரை 25)கார்த்திகை விரதம் 
05.06.2024 (ஜூன்)புதன் கிழமை(வைகாசி 23)கார்த்திகை விரதம் 
02.07.2024 (ஜூலை)செவ்வாய்க்கிழமை (ஆனி 18)கார்த்திகை விரதம் 
29.07.2024 (ஜூலை)திங்கட்கிழமை கார்த்திகை விரதம்
26.08.2024 (ஆகஸ்ட்)புதன்கிழமை (ஆவணி 10)கார்த்திகை விரதம் 
22.09.2024 (செப்டம்பர்)ஞாயிற்றுக்கிழமை (ஆவணி 20)கார்த்திகை விரதம் 
19.10.2024 (அக்டோபர்)சனிக்கிழமை (ஐப்பசி 02)கார்த்திகை விரதம் 
16.11.2024 (நவம்பர்)சனிக்கிழமை (கார்த்திகை 01)கார்த்திகை விரதம் 
13.12.2024 (டிசம்பர்)வெள்ளிக்கிழமை (கார்த்திகை28)கார்த்திகை விரதம் 
Krithigai 2024 dates in Tamil

Krithigai Jan 2024 dates in Tamil

20.01.2024 (ஜனவரி)சனிக்கிழமை (தை 06)கார்த்திகை விரதம் 
Krithigai Jan 2024 dates in Tamil

Krithigai Feb 2024 dates in Tamil

16.02.2024 (பிப்ரவரி)வெள்ளிக்கிழமை (மாசி 04)கார்த்திகை விரதம் 
Krithigai Feb 2024 dates in Tamil

Krithigai March 2024 dates in Tamil

15.03.2024 (மார்ச்)வெள்ளிக்கிழமை (பங்குனி 02)கார்த்திகை விரதம் 
Krithigai March 2024 dates in Tamil

Krithigai April 2024 dates in Tamil

11.04.2024 (ஏப்ரல்)வியாழன்கிழமை (பங்குனி 29)கார்த்திகை விரதம் 
Krithigai April 2024 dates in Tamil

Krithigai May 2024 dates in Tamil

08.05.2024 (மே)புதன் கிழமை (சித்திரை 25)கார்த்திகை விரதம் 
Krithigai May 2024 dates in Tamil

Krithigai June 2024 dates in Tamil

05.06.2024 (ஜூன்)புதன் கிழமை(வைகாசி 23)கார்த்திகை விரதம் 
Krithigai June 2024 dates in Tamil

Krithigai July 2024 dates in Tamil

02.07.2024 (ஜூலை)செவ்வாய்க்கிழமை (ஆனி 18)கார்த்திகை விரதம் 
Krithigai July 2024 dates in Tamil

Krithigai Aug 2024 dates in Tamil

26.08.2024 (ஆகஸ்ட்)புதன்கிழமை (ஆவணி 10)கார்த்திகை விரதம் 
Krithigai Aug 2024 dates in Tamil

Krithigai Sep 2024 dates in Tamil

22.09.2024 (செப்டம்பர்)ஞாயிற்றுக்கிழமை (ஆவணி 20)கார்த்திகை விரதம் 
Krithigai Sep 2024 dates in Tamil

Krithigai Oct 2024 dates in Tamil

19.10.2024 (அக்டோபர்)சனிக்கிழமை (ஐப்பசி 02)கார்த்திகை விரதம் 
Krithigai Oct 2024 dates in Tamil

Krithigai Nov 2024 dates in Tamil

16.11.2024 (நவம்பர்)சனிக்கிழமை (கார்த்திகை 01)கார்த்திகை விரதம் 
Krithigai Nov 2024 dates in Tamil

Krithigai Dec 2024 dates in Tamil

13.12.2024 (டிசம்பர்)வெள்ளிக்கிழமை (கார்த்திகை28)கார்த்திகை விரதம் 
Krithigai Dec 2024 dates in Tamil

கிருத்திகை நாட்கள் 2024 – Krithigai 2024 dates in Tamil

Krithigai 2024 dates in Tamil
தேதிதமிழ் தேதிவிரதம்
20-01-2024
சனி
தை மாதம் 6
வளர்பிறை, தசமி
கார்த்திகை விரதம்
16-02-2024
வெள்ளி
மாசி மாதம் 4
வளர்பிறை, திதித்துவம்
கார்த்திகை விரதம்
15-03-2024
வெள்ளி
பங்குனி மாதம் 2
வளர்பிறை, சஷ்டி
கார்த்திகை விரதம்
11-04-2024
வியாழன்
பங்குனி மாதம் 29
வளர்பிறை, த்ரிதியை
கார்த்திகை விரதம்
08-05-2024
புதன்
சித்திரை மாதம் 25
வளர்பிறை, பிரதமை
கார்த்திகை விரதம்
05-06-2024
புதன்
வைகாசி மாதம் 23
தேய்பிறை, சதுர்தசி
கார்த்திகை விரதம்
02-07-2024
செவ்வாய்
ஆனி மாதம் 18
தேய்பிறை, துவாதசி
கார்த்திகை விரதம்
29-07-2024
திங்கள்
ஆடி மாதம் 13
தேய்பிறை, நவமி
கார்த்திகை விரதம்
26-08-2024
திங்கள்
ஆவணி மாதம் 10
தேய்பிறை, அஷ்டமி
கார்த்திகை விரதம்
22-09-2024
ஞாயிறு
புரட்டாசி மாதம் 6
தேய்பிறை, பஞ்சமி
கார்த்திகை விரதம்
19-10-2024
சனி
ஐப்பசி மாதம் 2
தேய்பிறை, த்ரிதியை
கார்த்திகை விரதம்
16-11-2024
சனி
கார்த்திகை மாதம் 1
தேய்பிறை, பிரதமை
கார்த்திகை விரதம்
13-12-2024
வெள்ளி
கார்த்திகை மாதம் 28
வளர்பிறை, த்ரயோதசி
கார்த்திகை விரதம்
Krithigai 2024 dates in Tamil

இதையும் படிக்கலாமே

2024 பெளர்ணமி நாட்களும், நேரமும் -2024 Pournami Dates and Time in Tamil

அமாவாசை 2024 நாட்கள் நேரம் – Today Amavasya Time in Tamil – Amavasai 2024 tamil calendar -Amavasya Date 2024

Share this post

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top