27 நட்சத்திர மரங்கள்-நட்சத்திர விருட்சங்கள்- 27 Stars trees in tamil

27 Stars trees in tamil

27 நட்சத்திர மரங்கள்-நட்சத்திர விருட்சங்கள்

அஸ்வினி நட்சத்திர மரம்

அஸ்வினி நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு உரிய மரம் எட்டி மரம்.

பரணி நட்சத்திர மரம்

பரணி நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு உரிய மரம் நெல்லிமரம்.

கிருத்திகை நட்சத்திர மரம்

கிருத்திகை நட்சத்திரக்காரர்களுக்கான மரம் அத்தி மரம்.

ரோகிணி நட்சத்திர மரம்

ரோகிணி நட்சத்திர அன்பர்களுக்கான மரமாக, நாவல் மரம் .

மிருகசீரிஷ நட்சத்திர மரம்

மிருகசீரிஷ நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு கருங்காலி மரம்.

திருவாதிரை நட்சத்திர மரம்

திருவாதிரை நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு செங்கருங்காலி மரம்.

புனர்பூச நட்சத்திர மரம்

புனர்பூச நட்சத்திர அன்பர்களுக்கு மூங்கில் மரம்.

அஸ்வினி நட்சத்திர மரம்

பூசம் நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு அரச மரம்.

ஆயில்யம் நட்சத்திர மரம்

ஆயில்யம் அன்பர்களுக்கு புன்னைமரம் .

மகம் நட்சத்திர மரம்

மகம் நட்சத்திர அன்பர்களுக்கு ஆலமரம்.

பூரம் நட்சத்திர மரம்

பூரம் நட்சத்திர அன்பர்களுக்கு புரசு (பலா) மரம்.

உத்திர நட்சத்திர மரம்

உத்திர நட்சத்திர அன்பர்களுக்கு அரளி.

அஸ்வினி நட்சத்திர மரம்

அஸ்த நட்சத்திர அன்பர்களுக்கு வேலமரம்.

சித்திரை நட்சத்திர மரம்

சித்திரை நட்சத்திர அன்பர்களுக்கு வில்வ மரம்.

சுவாதி நட்சத்திர மரம்

சுவாதி நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு மருதமரம்.

விசாக நட்சத்திர மரம்

விசாக நட்சத்திர அன்பர்களுக்கு விளாமரம்.

அனுஷ நட்சத்திர மரம்

அனுஷ நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு மகிழமரம்.

கேட்டை நட்சத்திர மரம்

கேட்டை நட்சத்திரம் கொண்டவர்களுக்கு பிராய் என்று சொல்லப்படும் பராய் மரம்.

மூலம் நட்சத்திர மரம்

மூலம் நட்சத்திர அன்பர்களுக்கு மராமரம்.

பூராட நட்சத்திர மரம்

பூராட நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு வஞ்சி மரம்.

உத்திராட நட்சத்திர மரம்

உத்திராட அன்பர்களுக்கு பலா மரம்.

திருவோண நட்சத்திர மரம்

திருவோண அன்பர்களுக்கு எருக்கு மரம்.

அவிட்ட நட்சத்திர மரம்

அவிட்ட நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு வன்னி மரம்.

சதயம்நட்சத்திர மரம்

சதயம் நட்சத்திர அன்பர்களுக்கு கடம்ப மரம்.

பூரட்டாதி நட்சத்திர மரம்

பூரட்டாதி நட்சத்திர அன்பர்க்ளுக்கு தேத்தா மரம்.

உத்திரட்டாதி நட்சத்திர மரம்

உத்திரட்டாதி அன்பர்களுக்கு வேப்பமரம்.

ரேவதி நட்சத்திர மரம்

ரேவதி நட்சத்திர அன்பர்களுக்கு இலுப்பை மரம்.

27 நட்சத்திரங்களுக்கு உரிய மரங்களை, அந்தந்த நட்சத்திரக்காரர்கள் அடிக்கடி பார்த்து வந்தாலும் அந்த மரத்தின் மீது பட்டு வருகிற காற்றை சுவாசித்து வந்தாலும் நட்சத்திரத்தின் தோஷ தாக்கங்கள் நம்மை அண்டாது .

இதையும் படிக்கலாமே

27 நட்சத்திரங்களுக்கு உரிய அதிர்ஷ்டம் தரும் தெய்வங்கள் – 27 Nakshatra god in tamil

Share this post

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top