முருகன் ரகசிய மந்திரம் – சக்தி வாய்ந்த முருகன் மந்திரம்

சக்தி வாய்ந்த முருகன் மந்திரம்

முருகன் ரகசிய மந்திரம்

சக்தி வாய்ந்த முருகன் மந்திரம்

ஓம் முருகா, குரு முருகா,
அருள் முருகா, ஆனந்த முருகா
சிவசக்தி பாலகனே
ஷண்முகனே சடாக்ஷ்ரனே
என் வாக்கிலும் நினைவிலும்
நின்று காக்க
ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் வேல் காக்க சுவஹா

சக்தி வாய்ந்த முருகன் மந்திரம்

சக்தி வாய்ந்த முருகன் மந்திரம்

உருவாய் அருவாய் உளதாய் இலதாய்,

மருவாய் மலராய் மணியாய் ஒலியாய்,

கருவாய் உயிராய் கதியாய் விதியாய்,

குருவாய் வருவாய் அருள்வாய் குகனே!!

இதையும் படிக்கலாமே

Kanda sasti kavasam lyrics in tamil-கந்த சஷ்டி கவசம் பாடல் வரிகள்-kandha sasti kavasam tamil-kandha sasti kavasam lyrics

108 Murugar potri in tamil – 108 முருகர் போற்றி -murugan 108 potri in tamil- murugan 108 potri – ஓம் முருகா போற்றி

Share this post

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top