உங்கள் ராசிக்கு பொருந்தும் நட்சத்திரம் எது? பொருந்தாத நட்சத்திரம் எது தெரியுமா? பார்ப்போம் வாருங்கள்

திருமண நட்சத்திர பொருத்தம்

திருமண நட்சத்திர பொருத்தம் அட்டவணை - Natchathira Porutham Tamil 2023

மேஷம்

natchathira porutham tamil

மேஷ ராசிக்குரிய நட்சத்திரங்கள் அஸ்வினி, பரணி, கார்த்திகை (பாதம் 1). மேஷ ராசிக்குரிய Natchathira Porutham இதோ,

ஆண் நட்சத்திரத்திற்கு பொருத்தமான பெண் நட்சத்திரங்கள்

ஆண் நட்சத்திரம்பொருந்தக்கூடிய பெண் நட்சத்திரங்கள்
அஸ்வினிபரணி, மிருகசீரிஷம், புனர்பூசம், பூரம்
பரணிரோகிணி, சுவாதி, உத்திராடம் (2,3,4 ஆம் பாதங்கள், திருவோணம், அஸ்வினி
கார்த்திகை ( 1ஆம் பாதம்)சித்திரை 4ஆம் பாதம், அவிட்டம் 1,2 ஆம் பாதம்

பெண் நட்சத்திரத்திற்கு பொருத்தமான ஆண் நட்சத்திரங்கள்

பெண் நட்சத்திரம்பொருந்தக்கூடிய ஆண் நட்சத்திரங்கள்
அஸ்வினிபரணி, திருவாதிரை, பூசம், பூராடம், திருவோணம், சதயம்
பரணிபுனர்பூசம், உத்திராடம் , ரேவதி, அஸ்வினி
கார்த்திகை ( 1ஆம் பாதம்)சதயம்
Natchathira porutham

ரிஷபம்

natchathira porutham

ரிஷப ராசிக்குரிய நட்சத்திரங்கள் கார்த்திகை (பாதம் 2,3,4) ரோகிணி, மிருகசீரிஷம் (பாதம் 1,2). ரிஷப ராசிக்குரிய Natchathira Porutham இதோ,

ஆண் நட்சத்திரத்திற்கு பொருத்தமான பெண் நட்சத்திரங்கள்

ஆண் நட்சத்திரம்பொருந்தக்கூடிய பெண் நட்சத்திரங்கள்
கார்த்திகை (2,3,4ஆம் பாதங்கள்)அஸ்தம், சித்திரை 1,2 ஆம் பாதங்கள், கேட்டை, அவிட்டம் 3,4 பாதங்கள்
ரோகிணிமிருகசீரிஷம் 1,2 ஆம் பாதங்கள், உத்திரம், அனுஷம், உத்திரட்டாதி
மிருகசீரிஷம் (பாதம் 1,2)  புனர்பூசம் 4, அஸ்தம், பூரட்டாதி, ரேவதி, ரோகிணி

பெண் நட்சத்திரத்திற்கு பொருத்தமான ஆண் நட்சத்திரங்கள்

பெண் நட்சத்திரம்பொருந்தக்கூடிய ஆண் நட்சத்திரங்கள்
கார்த்திகை (2,3,4ஆம் பாதங்கள்)சதயம்
ரோகிணிமிருகசீரிஷம் 1,2 ஆம் பாதங்கள், புனர்பூசம் 4 ஆம் பாதம், உத்திரம், பூரட்டாதி, பரணி
மிருகசீரிஷம் (பாதம் 1,2)  உத்திரம் 1 ஆம் பாதம், உத்திராடம் 2,3, 4 ஆம் பாதங்கள், திருவோணம், சதயம், அஸ்வினி, ரோகிணி
Natchathira porutham Tamil

மிதுனம்

nakshatra porutham in tamil

மிதுன ராசிக்குரிய நட்சத்திரங்கள்  மிருகசீரிஷம் (பாதம்3,4), திருவாதிரை, புனர்பூசம். மிதுன ராசிக்குரிய Natchathira Porutham இதோ,

ஆண் நட்சத்திரத்திற்கு பொருத்தமான பெண் நட்சத்திரங்கள்

ஆண் நட்சத்திரம்பொருந்தக்கூடிய பெண் நட்சத்திரங்கள்
மிருகசீரிஷம் (பாதம்3,4),திருவாதிரை, புனர்பூசம், அஸ்தம், பூரட்டாதி, ரேவதி
திருவாதிரைபூசம், உத்திராடம் 1 ஆம் பாதம், உத்திரட்டாதி, மிருகசீரிஷம் (பாதம்3,4)
புனர்பூசம்பூசம், சுவாதி, பூராடம், உத்திரட்டாதி, ரேவதி

பெண் நட்சத்திரத்திற்கு பொருத்தமான ஆண் நட்சத்திரங்கள்

பெண் நட்சத்திரம்பொருந்தக்கூடிய ஆண் நட்சத்திரங்கள்
மிருகசீரிஷம் (பாதம்3,4),திருவாதிரை, உத்திரம், அஸ்தம், மூலம், உத்திராடம் 2,3,4 ஆம் பாதங்கள், சதயம், பரணி
திருவாதிரைபூரம், பூராடம், பரணி, மிருகசீரிஷம் 3, 4 ஆம் பாதங்கள்
புனர்பூசம்அவிட்டம் 3, 4 ஆம் பாதங்கள், உத்திரட்டாதி, மிருகசீரஷம்
Natchathira porutham Tamil

கடகம்

nakshatra porutham

கடக ராசிக்குரிய நட்சத்திரங்கள் புனர்பூசம் 4 ஆம் பாதம், பூசம், ஆயில்யம். கடக ராசிக்குரிய Nakshatra Porutham இதோ,

ஆண் நட்சத்திரத்திற்கு பொருத்தமான பெண் நட்சத்திரங்கள்

ஆண் நட்சத்திரம்பொருந்தக்கூடிய பெண் நட்சத்திரங்கள்
புனர்பூசம் 4 ஆம் பாதம்பூசம், அனுஷம், பரணி, ரோகிணி
பூசம்உத்திரம், அஸ்வினி, புனர்பூசம்
ஆயில்யம்  அஸ்தம், அனுஷம், பூசம்

பெண் நட்சத்திரத்திற்கு பொருத்தமான ஆண் நட்சத்திரங்கள்

பெண் நட்சத்திரம்பொருந்தக்கூடிய ஆண் நட்சத்திரங்கள்
புனர்பூசம் 4 ஆம் பாதம்பூசம், சுவாதி, அவிட்டம் 1, 2 ஆம் பாதங்கள், உத்திரட்டாதி, மிருகசீரிஷம்
பூசம்ஆயில்யம், சுவாதி, விசாகம் 1,2, 3 பாதங்கள், பூரட்டாதி 4ஆம் பாதம், ரேவதி, திருவாதிரை, புனர்பூசம்
ஆயில்யம்  சித்திரை, அவிட்டம் 1, 2 ஆம் பாதங்கள்
Natchathira porutham Tamil

சிம்மம்

திருமண பொருத்தம் நட்சத்திரம்

சிம்ம ராசிக்குரிய நட்சத்திரங்கள்  மகம், பூரம், உத்திரம் 1 ஆம் பாதம். சிம்ம ராசிக்குரிய Nakshatra Porutham இதோ,

ஆண் நட்சத்திரத்திற்கு பொருத்தமான பெண் நட்சத்திரங்கள்

ஆண் நட்சத்திரம்பொருந்தக்கூடிய பெண் நட்சத்திரங்கள்
மகம்சித்திரை, அவிட்டம் 3, 4 ஆம் பாதங்கள்
பூரம்அஸ்தம், சுவாதி, உத்திராடம் 1 ஆம் பாதம், திருவோணம்
உத்திரம் 1 ஆம் பாதம்பூராடம், ரோகிணி, மிருகசீரிஷம்

பெண் நட்சத்திரத்திற்கு பொருத்தமான ஆண் நட்சத்திரங்கள்

பெண் நட்சத்திரம்பொருந்தக்கூடிய ஆண் நட்சத்திரங்கள்
மகம்சதயம்
பூரம்உத்திரம் 1 ஆம் பாதம், பூரட்டாதி 1,2, 3 ஆம் பாதங்கள், அஸ்வினி
உத்திரம் 1 ஆம் பாதம்சுவாதி, அனுஷம், பரணி, ரோகிணி, பூசம், பூரம்
Natchathira porutham Tamil

கன்னி

திருமண பொருத்தம்

கன்னி ராசிக்குரிய நட்சத்திரங்கள்  உத்திரம் ( பாதம் 2, 3, 4), அஸ்தம், சித்திரை (பாதம் 1,2). கன்னி ராசிக்குரிய Nakshatra Porutham in Tamil இதோ,

ஆண் நட்சத்திரத்திற்கு பொருத்தமான பெண் நட்சத்திரங்கள்

ஆண் நட்சத்திரம்பொருந்தக்கூடிய பெண் நட்சத்திரங்கள்
உத்திரம் ( பாதம் 2, 3, 4)பூராடம், திருவோணம், ரேவதி
அஸ்தம்உத்திரம், உத்திரட்டாதி, மிருகசீரிஷம் 3, 4 ஆம் பாதங்கள்
சித்திரை (பாதம் 1,2)விசாகம் 4 ஆம் பாதம், திருவோணம், ஆயில்யம்

பெண் நட்சத்திரத்திற்கு பொருத்தமான ஆண் நட்சத்திரங்கள்

பெண் நட்சத்திரம்பொருந்தக்கூடிய ஆண் நட்சத்திரங்கள்
உத்திரம் ( பாதம் 2, 3, 4)அனுஷம், பூராடம், ரோகிணி, பூசம், பூரம்
அஸ்தம்பூராடம், உத்திராடம் 1 ஆம் பாதம், ரேவதி, மிருகசீரிஷம், பூரம், ஆயில்யம், கார்த்திகை 2, 3, 4 ஆம் பாதங்கள்
சித்திரை (பாதம் 1,2)கார்த்திகை 2, 3, 4 ஆம் பாதங்கள்
Natchathira porutham

துலாம்

நட்சத்திர பொருத்தம்

துலாம் ராசிக்குரிய நட்சத்திரங்கள்  சித்திரை (பாதம் 3, 4), சுவாதி, விசாகம் (பாதம் 1, 2, 3). துலாம் ராசிக்குரிய Natchathira Porutham Tamil இதோ,

ஆண் நட்சத்திரத்திற்கு பொருத்தமான பெண் நட்சத்திரங்கள்

ஆண் நட்சத்திரம்பொருந்தக்கூடிய பெண் நட்சத்திரங்கள்
சித்திரை (பாதம் 3, 4)விசாகம், திருவோணம், சதயம், ஆயில்யம்
சுவாதிஅனுஷம், பூரட்டாதி 1,2, 3 ஆம் பாதங்கள், புனர்பூசம் 4 ஆம் பாதம், பூசம்
விசாகம் (பாதம் 1, 2, 3)சதயம், ஆயில்யம்

பெண் நட்சத்திரத்திற்கு பொருத்தமான ஆண் நட்சத்திரங்கள்

பெண் நட்சத்திரம்பொருந்தக்கூடிய ஆண் நட்சத்திரங்கள்
சித்திரை (பாதம் 3, 4)கார்த்திகை 1 ஆம் பாதம், மகம்
சுவாதிபூராடம், அவிட்டம் 1,2 ஆம் பாதங்கள், மிருகசீரிஷம் 3, 4 ஆம் பாதங்கள், புனர்பூசம்
விசாகம் (பாதம் 1, 2, 3)அவிட்டம் 1, 2 ஆம் பாதங்கள், சித்திரை 3, 4 ஆம் பாதங்கள்
Natchathira porutham

விருச்சிகம்

rasi porutham

விருச்சிக ராசிக்குரிய நட்சத்திரங்கள் விசாகம் (பாதம் 4), அனுஷம், கேட்டை. விருச்சிக ராசிக்குரிய Natchathira Porutham Tamil இதோ,

ஆண் நட்சத்திரத்திற்கு பொருத்தமான பெண் நட்சத்திரங்கள்

ஆண் நட்சத்திரம்பொருந்தக்கூடிய பெண் நட்சத்திரங்கள்
விசாகம் (பாதம் 4)சதயம்
அனுஷம்உத்திராடம் 2, 3, 4 ஆம் பாதங்கள், ரேவதி, உத்திரம்
கேட்டை  திருவோணம், அனுஷம்

பெண் நட்சத்திரத்திற்கு பொருத்தமான ஆண் நட்சத்திரங்கள்

பெண் நட்சத்திரம்பொருந்தக்கூடிய ஆண் நட்சத்திரங்கள்
விசாகம் (பாதம் 4)அவிட்டம், சதயம், சித்திரை
அனுஷம்கேட்டை, சதயம், பூரட்டாதி 1,2, 3 ஆம் பாதங்கள், ரோகிணி, புனர்பூசம், ஆயில்யம், அஸ்தம், சுவாதி
கேட்டை  கார்த்திகை 3, 4 ஆம் பாதங்கள்
Natchathira porutham

தனுசு

rasi porutham in tamil

தனுசு ராசிக்குரிய நட்சத்திரங்கள்  மூலம், பூராடம், உத்திராடம் (பாதம் 1). தனுசு ராசிக்குரிய Natchathira Porutham Tamil இதோ,

ஆண் நட்சத்திரத்திற்கு பொருத்தமான பெண் நட்சத்திரங்கள்

ஆண் நட்சத்திரம்பொருந்தக்கூடிய பெண் நட்சத்திரங்கள்
மூலம்அவிட்டம், கார்த்திகை 1 ஆம் பாதம், மிருகசீரிஷம் 3, 4ஆம் பாதங்கள்
பூராடம்உத்திராடம், திருவோணம், அஸ்வினி, திருவாதிரை, சுவாதி, உத்திரம் 2, 3 ஆம் பாதங்கள், அஸ்தம்
உத்திராடம் (பாதம் 1)  பரணி, மிருகசீரிஷம் 3, 4ஆம் பாதங்கள், அஸ்தம், பூராடம்

பெண் நட்சத்திரத்திற்கு பொருத்தமான ஆண் நட்சத்திரங்கள்

பெண் நட்சத்திரம்பொருந்தக்கூடிய ஆண் நட்சத்திரங்கள்
மூலம்உத்திரட்டாதி, பூரம், சுவாதி, பூராடம்
பூராடம்பூரட்டாதி, புனர்பூசம் 1,2, 3 ஆம் பாதங்கள், உத்திரம், ரேவதி
உத்திராடம் (பாதம் 1)  உத்திரட்டாதி, திருவாதிரை, பூரம், பூராடம், அஸ்தம், சுவாதி
Natchathira porutham

மகரம்

natchathira porutham tamil

மகர ராசிக்குரிய நட்சத்திரங்கள்  உத்திராடம் (பாதம் 2,3,4), திருவோணம், அவிட்டம் (பாதம் 1, 2). மகர ராசிக்குரிய Natchathira Porutham இதோ,

ஆண் நட்சத்திரத்திற்கு பொருத்தமான பெண் நட்சத்திரங்கள்

ஆண் நட்சத்திரம்பொருந்தக்கூடிய பெண் நட்சத்திரங்கள்
உத்திராடம் (பாதம் 2,3,4)பரணி, மிருகசீரிஷம் 1,2 ஆம் பாதங்கள்
திருவோணம்உத்திரட்டாதி, அஸ்வினி, மிருகசீரிஷம் 1,2 ஆம் பாதங்கள், அனுஷம்
அவிட்டம் (பாதம் 1, 2)புனர்பூசம் 4 ஆம் பாதம், ஆயில்யம், சுவாதி, விசாகம், திருவோணம்

பெண் நட்சத்திரத்திற்கு பொருத்தமான ஆண் நட்சத்திரங்கள்

பெண் நட்சத்திரம்பொருந்தக்கூடிய ஆண் நட்சத்திரங்கள்
உத்திராடம் (பாதம் 2,3,4)உத்திரட்டாதி, பரணி, பூசம், அஸ்தம், அனுஷம், பூராடம்
திருவோணம்அவிட்டம் 1, 2 ஆம் பாதங்கள், பூரட்டாதி 4 ஆம் பாதம், புனர்பூசம் 4 ஆம் பாதம், உத்திரம் 2, 3, 4 ஆம் பாதங்கள், சித்திரை, கேட்டை, பூராடம்
அவிட்டம் (பாதம் 1, 2)கார்த்திகை 1 ஆம் பாதம், மூலம்
Natchathira porutham

கும்பம்

natchathira porutham

கும்ப ராசிக்குரிய நட்சத்திரங்கள் அவிட்டம் (பாதம் 3, 4), சதயம், பூரட்டாதி (பாதம் 1,2,3). கும்ப ராசிக்குரிய திருமண பொருத்தம் நட்சத்திரம் இதோ,

ஆண் நட்சத்திரத்திற்கு பொருத்தமான பெண் நட்சத்திரங்கள்

ஆண் நட்சத்திரம்பொருந்தக்கூடிய பெண் நட்சத்திரங்கள்
அவிட்டம் (பாதம் 3, 4)சதயம், புனர்பூசம் 1,2,3 ஆம் பாதங்கள், விசாகம் 4 ஆம் பாதம்
சதயம்கார்த்திகை, மிருகசீரிஷம், மகம், விசாகம் 4 ஆம் பாதம், அனுஷம், அவிட்டம் 3,4 ஆம் பாதங்கள்
பூரட்டாதி (பாதம் 1,2,3)  உத்திரட்டாதி, ரோகிணி, பூரம், அனுஷம், பூராடம்

பெண் நட்சத்திரத்திற்கு பொருத்தமான ஆண் நட்சத்திரங்கள்

பெண் நட்சத்திரம்பொருந்தக்கூடிய ஆண் நட்சத்திரங்கள்
அவிட்டம் (பாதம் 3, 4)கார்த்திகை, சதயம், மகம், மூலம்
சதயம்சித்திரை  3, 4 ஆம் பாதங்கள், விசாகம், அவிட்டம் 3,4 ஆம் பாதங்கள்
பூரட்டாதி (பாதம் 1,2,3)  மிருகசீரிஷம் 1,2 ஆம் பாதங்கள், சுவாதி, அனுஷம்
Natchathira porutham

மீனம்

thirumana natchathira porutham

மீன ராசிக்குரிய நட்சத்திரங்கள்  பூரட்டாதி (பாதம் 4), உத்திரட்டாதி, ரேவதி. மீன ராசிக்குரிய திருமண பொருத்தம் நட்சத்திரம் இதோ,

ஆண் நட்சத்திரத்திற்கு பொருத்தமான பெண் நட்சத்திரங்கள்

ஆண் நட்சத்திரம்பொருந்தக்கூடிய பெண் நட்சத்திரங்கள்
பூரட்டாதி (பாதம் 4)உத்திரட்டாதி, பூராடம், திருவோணம், ரோகிணி, பூசம்
உத்திரட்டாதிரேவதி, புனர்பூசம், உத்திரம் 2,3,4 ஆம் பாதங்கள், உத்திராடம், பூரட்டாதி 4 ஆம் பாதம்
ரேவதிபரணி, பூசம், அஸ்தம், பூராடம், உத்திரட்டாதி

பெண் நட்சத்திரத்திற்கு பொருத்தமான ஆண் நட்சத்திரங்கள்

பெண் நட்சத்திரம்பொருந்தக்கூடிய ஆண் நட்சத்திரங்கள்
பூரட்டாதி (பாதம் 4)உத்திரட்டாதி, மிருகசீரிஷம், அனுஷம்
உத்திரட்டாதிரேவதி, திருவாதிரை, ரோகிணி, புனர் பூசம் 1,2, 3 ஆம் பாதங்கள், அஸ்தம், திருவோணம், பூரட்டாதி
ரேவதிமிருகசீரிஷம், புனர் பூசம் 1,2,3 பாதங்கள், உத்திரம் 2,3,4 பாதங்கள், அனுஷம், உத்திரட்டாதி
Natchathira porutham

இதையும் படியுங்கள்

  1. பல்லி விழும் பலன்கள்
  2. பல்லி விழும் பலன் பெண்களுக்கும் ஆண்களுக்கும் சமமாக இருக்குமா?
  3. திருமண ராசி பொருத்தம்- எந்த எந்த ராசிக்கு எந்த ராசி பொருந்தும்? – Rasi Porutham in Tamil

Share this post

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top