இந்திய அரசியலமைப்பு அட்டவணைகள்- இந்திய அரசியலமைப்பு -இந்திய அரசியலமைப்பு விதிகள் pdf- Indian constitution in tamil

இந்திய அரசியலமைப்பு விதிகள் pdf

பகுதிகள்[தொகு]

இந்திய அரசியலமைப்பு விதிகள் pdf

இந்திய அரசியலமைப்பு 22அத்தியாயங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.

பகுதி 1 (உட்பிரிவு 1-4) இந்திய அரசு பற்றியது. அதாவது மாநில அமைப்பு. மாநில எல்லை வரையறை போன்றவை.

பகுதி 2 (உட்பிரிவு 5-11) இந்திய குடியுரிமை பற்றியது.

பகுதி 3 (உட்பிரிவு 12-35) அடிப்படை உரிமைகள்/ அது மறுக்கப்படும் போது அதற்கான தீர்வுகள்.

பகுதி 4 (உட்பிரிவு 36-51) அரசு கொள்கைக்கான வழி காட்டும் நெறிகள்.

பகுதி 4A ( உட்பிரிவு 51 A) அடிப்படை கடமைகள்.(1976-ஆம் ஆண்டு 42-ஆவது திருத்தத்தின் மூலம் சேர்க்கப்பட்டது)

பகுதி 5 (உட்பிரிவு 52- 151) ஒன்றிய அரசமைப்பு அதாவது குடியரசுத் தலைவர்,துணைக் குடியரசுத் தலைவர், நடுவண் அமைச்சரவைநாடாளுமன்றம் மற்றும் அதன் அமைப்பு, உச்ச நீதிமன்றம் மற்றும் அதன் அமைப்பு.

பகுதி 6 ( உட்பிரிவு 152-237) மாநில அரசமைப்பு, ஆளுநர், மாநில அமைச்சரவை. மாநில சட்டமன்றம் / சட்ட மேலவை அதன் அமைப்பு உயர் நீதி மன்றம் அதன் அமைப்பு.

பகுதி 7 (உட்பிரிவு 238) அரசமைப்பு சட்டம் முதல் பட்டியலில் உள்ள மாநிலங்கள் பற்றியது- இந்தப் பிரிவு இப்போது நீக்கப்பட்டுள்ளது.

பகுதி 8 (உட்பிரிவு 239 -242) ஒன்றியப் பகுதிகள் குறித்து.

பகுதி 9 ( உட்பிரிவு 243-243O) உள்ளாட்சி நிர்வாகம் இந்த உட்பிரிவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.

பகுதி 9A ( உட்பிரிவு 243P-243Z,243ZA-243ZG) நகராட்சி நிர்வாகம் இந்த உட்பிரிவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.

பகுதி 10 (உட்பிரிவு 244) பட்டியல் சாதிகள்பழங்குடியினர்ஆங்கிலோ இந்தியர் ஆகியோர் குறித்து.

பகுதி 11 (உட்பிரிவு 245-263) ஒன்றிய மற்றும் மாநில அரசு உறவு, மாநிலங்ளுக்கிடையேயான உறவு.

பகுதி 12 (உட்பிரிவு 264-300) அரசின் நிதி குறித்த உட்பிரிவுகள் நிதி / நிதியினைக் கையாளும் நெறிகள்.

பகுதி 13 ( உட்பிரிவு 301- 307) இந்திய நாட்டில் வணிகம் செய்யும் நடைமுறைக்கான உட்பிரிவுகள்.

பகுதி 14 ( உட்பிரிவு 308-323) அரசுப் பணிகள்

பகுதி 14A (உட்பிரிவு 323ஏ மற்றும் 323 பி) ஒன்றிய அரசின் தீர்ப்பாயங்கள்.

பகுதி 15 (உட்பிரிவு 324-329) தேர்தல்கள்தேர்தல் ஆணையம்.

பகுதி 16 (உட்பிரிவு 330-342) – பகுதிவாரி பெரும்பாண்மை சாதிகளுக்கான உரிமைகள் பற்றி.

பகுதி 17 (உட்பிரிவு 343-351) அலுவல் மொழிவட்டார மொழி,நீதி மன்றங்களில் மொழி.

பகுதி 18 (உட்பிரிவு 352-360) அவசர நிலைக்கானது பிரகடனம் (எமெர்ஜென்சி)

பகுதி 19 (உட்பிரிவு 361-367) இதர (இதில் குடியரசு தலைவர், ஆளுநர் இந்தப் பதவிக்கான சட்ட சிறப்பு பாதுகாப்பு மற்றும் சில)

பகுதி 20 (உட்பிரிவு 368) இந்திய அரசமைப்புச் சட்டம் திருத்தம் அதற்கான நடைமுறை.

பகுதி 21 (உட்பிரிவு 369-392) தற்காலிக, இடைநிலை மற்றும் சிறப்பு ஒதுக்கீடுகள்

பகுதி 22 (உட்பிரிவு 392-395) குறுகிய தலைப்பு, ஆரம்பம் தேதி, இந்தி மற்றும் ரிப்பீல்ஸில் அதிகாரப்பூர்வ உரை.

அட்டவணைகள்[தொகு]

இந்திய அரசியலமைப்பு விதிகள் pdf

தற்போது இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டத்தில் 12 அட்டவணைகள் கொண்டுள்ளது.[7]

 • முதலாம் அட்டவணை (Articles 1 and 4)
 • இரண்டாம் அட்டவணை (Articles 59(3), 65(3), 75(6), 97, 125, 148(3), 158(3), 164(5), 186 and 221)
 • மூன்றாம் அட்டவணை (Articles 75(4), 99, 124(6)
 • நான்காம் அட்டவணை (Articles 4(1) and 80(2))
 • ஐந்தாம் அட்டவணை (Article 244(1))
 • ஆறாம் அட்டவணை (Articles 244(2) and 275(1))
 • ஏழாம் அட்டவணை (Article 246)
 • எட்டாம் அட்டவணை (Articles 344(1) and 351)
 • ஒன்பதாம் அட்டவணை (Article 31-B)
 • பத்தாம் அட்டவணை (Articles 102(2) and 191(2))
 • பதினோராம் அட்டவணை (Article 243-G) 
 • பன்னிரண்டாம் அட்டவணை (Article 243-W) 

இந்திய அரசியலமைப்பின் முக்கிய கூறுகள்[தொகு]

இந்திய அரசியலமைப்பு விதிகள் pdf

இந்திய அரசியலமைப்பில் 22 அத்தியாயங்களும்(Chapters) 12 அட்டவணைகளும் (Schedules) (முதலில் 8 அட்டவணைகளே இருந்தன; 1951-ல் 9-ஆவது அட்டவணை சேர்க்கப்பட்டது) 22 அத்தியாயங்களும் 395 பிரிவு (Article) களாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றில் இந்தியக் குடிமகனின் அடிப்படை உரிமைகள், அரசு நெறிமுறைக் கோட்பாடுகள், மத்திய அரசின் நிர்வாகக்குழு, மாநில அரசுகள், நீதிமன்றங்கள் ஆகியன பற்றி சொல்லப்பட்டுள்ளது.

இந்திய அரசியலமைப்பு கீழ்கண்ட முகப்புரையுடன் தொடங்குகிறது:

இந்தியாவின் மக்களாகிய நாங்கள் இந்தியாவை ஒரு சுதந்திரமான, சமுதாயநலம்நாடும், சமயச்சார்பற்ற, சமஉரிமைக் குடியரசு நாடாக அமைக்க மனமார்ந்து முடிவுசெய்து,அதன் குடிமக்கள் எல்லோருக்கும் சமூக, பொருளாதார, மற்றும் அரசியல் நியாயமும், எண்ணத்தில், வெளிப்பாடுகளில், நம்பிக்கையில், மதம் மற்றும் வழிபாடுகளில் சுதந்திரமும், சமூகநிலையில் மற்றும் வாய்ப்புகளில் சமத்துவமும் கிடைக்கச் செய்யவும், ஒவ்வொரு மனிதனின் மதிப்பையும் நாட்டின் ஒருமையையும் முழுமையையும் காக்கும்வண்ணம் அவர்கள் அனைவரிடமும் உடன்பிறப்புணர்வை ஊக்குவிக்கவும் நம் அரசியல் அமைப்பு உருவாக்கும் அவையில் இந்த 1949 நவம்பர் இருபத்தாறாம் நாளில் இங்ஙனம் இந்த அரசாங்க சாசனத்தை இயற்றி, எங்களுக்கே தந்து, ஏற்றுக்கொள்கிறோம்.
இந்திய அரசியலமைப்பு கீழ்கண்ட முகப்புரையுடன் தொடங்குகிறது:

அடிப்படை உரிமைகள்[தொகு]

இந்திய அரசியலமைப்பு விதிகள் pdf

இந்திய அரசியலமைப்பின் முதல் அத்தியாயத்தில் நாட்டின் பெயர், ஆட்சிப்பரப்பு ஆகியனவும், இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் குடிமை(Citizenship) பற்றியும் சொல்லப்பட்டுள்ளது. 12-ஆவது பிரிவு முதல் 35-ஆவது பிரிவு வரை உள்ள மூன்றாவது அத்தியாயத்தில் இந்தியரின் அடிப்படை உரிமைகள் பட்டியலிடப்பட்டு உள்ளன. அவற்றுள்:

 1. இந்தியாவிற்குள் அனைவரும் சம பாதுகாப்பு (பிரிவு-14)
 2. வேறுபாடின்றி சட்டத்தின் முன் அனைவரும் சமம் (பிரிவு-15)
 3. பொதுவேலைவாய்ப்பில் சம வாய்ப்பு (பிரிவு-16)
 4. தீண்டாமை ஒழிப்பு (பிரிவு-17)
 5. பட்டங்கள் ஒழிப்பு (பிரிவு-18)
 6. ஏழு சுதந்திரங்கள் (பிரிவு-19 முதல் 22)
 7. சமய உரிமை (பிரிவு 25-28)
 8. சிறுபான்மையினரின் பண்பாட்டு,கல்வி உரிமை (பிரிவு 29-30)
 9. இவ்வுரிமைகளைக் காத்துக் கொள்ள உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரும் உரிமை (பிரிவு-32)

ஆகியன முக்கியமானவையாகும். நெருக்கடி நிலையின் போது தற்காலிகமாக அடிப்படை உரிமைகள் நீக்கப்படும். ஆனால் நெருக்கடி நிலை ரத்தானதும் அடிப்படை உரிமைகள் தானாக அமலாகிவிடும்.

அரசு நெறிமுறைக் கோட்பாடுகள்[தொகு]

இந்திய அரசியலமைப்பு விதிகள் pdf

இந்தியாவிலுள்ள ஒன்றிய மற்றும் மாநில அரசுகள் மக்களைப் பாதுகாத்து நல்வழிப்படுத்த, எந்தக் கோட்பாடுகளை உள்ளடக்கி சட்டங்கள் இயற்ற வேண்டும் என்பதே அரசு நெறிமுறைக் கோட்பாடுகள் (Directive Principles) ஆகும். இது பற்றி நான்காம் அத்தியாயத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. எல்லோருக்கும் போதுமான வாழ்க்கை வசதிகள், வயதுக்கும் வேலைக்கு ஏற்ற பொருத்தமான வேலை, தொழில் செய்ய ஏற்ற சூழ்நிலை, வேலைக்கு ஏற்ற வயது வரை இலவச கட்டாயக் கல்வி, பொது சுகாதாரம், மது விலக்கு, வேளாண்மை வளர்ச்சி, வரலாற்றுச் சின்னங்கள் பாதுகாப்பு, சட்டம்-ஒழுங்கு ஆகியன அக்கோட்பாடுகளுள் சிலவாகும்.

இக்கோட்பாடுகள் யாவும் அறிவுரைகளேஇவற்றைச் செயல்படுத்தக் கோரி அரசுகள் மீது நீதிமன்றங்களில் வழக்கு தொடர முடியாது.

கூட்டாட்சி அமைப்பு[தொகு]

இந்திய அரசியலமைப்பு விதிகள் pdf

அரசியலமைப்பு ஒன்றிய அரசுக்கும், மாநில அரசுக்கும் இடையே அதிகாரங்களை பகிர்ந்து வழங்குகிறது. இது நாடாளுமன்றம் மற்றும் மாநில சட்டமன்றங்களின் அதிகாரங்களை மூன்று பட்டியல்,அதாவது ஒன்றிய அரசுப் பட்டியல், மாநில பட்டியல் மற்றும் உடன்நிகழ்கிற பட்டியல் என பிரிக்கிறது. தேசிய பாதுகாப்பு, வெளியுறவு கொள்கை, நாணய வழங்கல் போன்ற விடயங்கள் ஒன்றியப் பட்டியலில் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. பொது ஒழுங்கு, உள்ளூர் அரசாங்கங்கள், சில வரிகள் ஆகியவை மாநிலப் பட்டியல் உள்ளன. நாடாளுமன்றம் விதிவிலக்கான சூழ்நிலைகளில் தவிர, அந்த சட்டங்களை இயற்ற எந்த சக்தியும் கிடையாது.கல்வி, போக்குவரத்து, குற்றவியல் சட்டம் ஆகிய உடன்நிகழ்கிற பட்டியலில் உள்ள பாடங்களில் மாநில சட்டமன்றம் மற்றும் நாடாளுமன்றம் சட்டங்களை இயற்ற அதிகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது .எஞ்சியுள்ள அதிகாரங்கள் ஒன்றியத்தின் வசம் உள்ளது.மாநிலங்களின் பிரதிநிதிகளை கொண்டிருக்கும் மேல்சபையான மாநிலங்களவையில்,மேல் கூட கூட்டாட்சி அரசாங்கம் முறைக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக உள்ளது.

நாடாளுமன்ற மக்களாட்சி[தொகு]

இந்திய அரசியலமைப்பு விதிகள் pdf

இந்திய குடியரசு தலைவர், நாடாளுமன்றம் மற்றும் மாநில சட்டமன்ற உறுப்பினர்களாலும் தேர்ந்தெடுக்கப்படுபவர்.நேரடியாக மக்களால் கிடையாது. நாடாளுமன்றத்தில் இயற்றப்படும் நிர்வாகம் மற்றும் சட்டங்கள் அனைத்தும் அவர் பெயரில் நிறைவேற்றப்படுகிறது. ஆனால் இந்த அதிகாரங்கள் பெயரளவுக்கு மட்டுமே உள்ளன, குடியரசு தலைவர் பிரதமர் மற்றும் அமைச்சரவையின் ஆலோசனையின் படி தான் செயல்பட வேண்டும். இதே போன்ற ஒரு அமைப்பு, நேரடியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள்,முதல்வர் மீதும் அமைச்சர்கள் மீதும் தங்கள் கட்டுப்பாட்டை செலுத்தும் முறை தற்போது மாநிலங்களில் உள்ளது.

சுதந்திரமான நீதித்துறை[தொகு]

இந்திய அரசியலமைப்பு விதிகள் pdf

இந்திய நீதித்துறை, நிர்வாகிகள் முதல் நாடாளுமன்றம் வரை அதன் கட்டுப்பாட்டை செலுத்த முடியும். நீதித்துறை அரசியல் பொருள் விளக்குபவராக செயல்படுகிறது. இரு மாநிலங்களுக்கு இடையிலோ,ஒரு மாநிலத்துக்கும் ஒன்றிய அரசுக்கும் இடையிலோ ஏற்படும் பிரச்சினைகளில் நடுநிலையாளராக செயல்படும். நாடாளுமன்றத்திலும், சட்டமன்றத்திலும் இயற்றப்பட்ட சட்டம் நீதிமுறை மேலாய்வுக்கு உட்பட்டது. அந்த சட்டம் அரசியலமைப்பு விதிகளை மீறுகிறது என்று நினைத்தால் நீதித்துறை அரசியலமைப்பில் அல்லாததாக அறிவிக்க முடியும்.

சட்டங்களின் நீதிமுறை மேலாய்வு[தொகு]

இந்திய அரசியலமைப்பு விதிகள் pdf

நீதிமுறை மேலாய்வை அமெரிக்காவின் அரசியலமைப்பிலிருந்து இந்திய அரசியலமைப்பு பயன்படுத்திக்கொண்டது. நீதிமன்ற உறுப்புரை 13 கீழ் நீதிமுறை மேலாய்வு செயல்படுகிறது. நீதிமன்ற அரசியலமைப்பு நாட்டின் உச்ச சக்தி மற்றும் அனைத்து சட்டங்களும் அதன் மேலாதிக்கத்தின் கீழ் என்பதை குறிக்கிறது. உறுப்புரை 13 கூறுவதாவது,

1. அனைத்து முன் அரசியலமைப்பு சட்டங்களும் பின்னர் அரசியலமைப்பு சட்ட விதிகளுடன் மோதல்கள் ஏற்பட்டால், அரசியலமைப்பின் விதிகள் அதற்கு ஏற்றதாக மாற்றப்படும் வரை செயல்படுத்த படாமல் இருக்கும்.இது டாற்றின் ஆப் எலிப்ஸ் கொள்கை என்று அழைக்கப்படுகிறது. 2. இதே முறையில், அரசமைப்பு மன்றத்தால் அரசியலமைப்பு ஏற்றுக்கொண்டதிலிருந்து இயற்றபடும் சட்டங்கள் அரசியலமைப்புக்கு இணக்கத்தன்மை கொண்டதாக இருக்க வேண்டும், இல்லையெனில் சட்டங்கள் மற்றும் திருத்தங்களை வய்டு-அ பி- இனிடியோ வேண்டும் என கருதப்படுகிறது.

மத்திய அரசு நிர்வாகக் குழு[தொகு]

இந்திய அரசியலமைப்பு விதிகள் pdf

குடியரசுத் தலைவர், குடியரசுத் துணைத்தலைவர், மத்திய அமைச்சரவை, நாடாளுமன்றம் ஆகியவற்றைக் கொண்டதாக மத்திய அரசு நிர்வாகக் குழு அமையும்.

குடியரசுத் தலைவர் (President of India)[தொகு]

இந்தியக் குடியரசுத் தலைவர்என்பவர் இந்தியக் குடியரசு எனப்பட்ட “இந்திய அரசின் தலைவர்” ஆவார். மத்திய அரசு நிர்வாகக் குழுவின் தலைவரும், கூட்டாட்சி நிர்வாகத்தின் தலைவரும், இந்திய இராணுவத்தின் முப்படைகளின் தலைமைத் தளபதியும் ஆவார். ‘இந்தியாவின் முதல் குடிமகன்’ என்றும் அவர் குறிப்பிடப்படுகிறார்.

குடியரசுத் துணைத் தலைவர்[தொகு]

இந்தியாவின் இரண்டாவது மிக உயர் பதவிக்குரியதாகும், குடியரசுத் தலைவருக்கு அடுத்த நிலையில் வரும் பதவியாகும். துணைக்குடியரசுத்தலைவரே நாடாளுமன்றத்தின் மாநிலங்களவைத் தலைவராவார். எனினும் இவருக்கு மாநிலங்க‌ளவை வாக்கெடுப்பில் வாக்களிக்கும் உரிமை இல்லை. ஏனெனில் இவர் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் அல்லர். எனினும் வாக்குகள் சமநிலையில் இருக்கும் போது இவர் வாக்களிக்கலாம்.

மத்திய அமைச்சரவை[தொகு]

இந்திய அரசியலமைப்பு விதிகள் pdf

நாடாளுமன்றம்[தொகு]

அமெரிக்கா மற்றும் இங்கிலாந்தில் உள்ளதைப்போல் இந்தியாவிலும் நாடாளுமன்றம் ஈரவை கொண்ட அமைப்பாக விளங்குகிறது. முதலாம் மன்றம் அல்லது கீழவை அல்லது மக்களவை (First Chamber or Lower House or House of the People) என்ற அவை மக்களை பிரதிநித்துவப்படுதுகிறது. இரண்டாம் மன்றம் அல்லது மேலவை அல்லது மாநிலங்களவை (Second Chamber or Upper House or Council of the States) என அழைக்கப்படும் இரண்டாவது அவை இந்திய ஒன்றியத்தில் இடம்பெற்றுள்ள மாநிலங்களையும் மற்றும் மத்திய அரசின் ஆளுகைப்பகுதிகளையும் பிரதிநித்துவப்படுத்துகிறது. இது தவிர குடியரசுத்தலைவர் இந்தியப் நாடாளுமன்றத்தின் ஒரு அங்கமாக விளங்குகிறார்.

மாநிலங்களவை[தொகு]

முதன்மைக் கட்டுரை: மாநிலங்களவை

மாநிலங்களவையின் 238 உறுப்பினர்கள் மாநில-யூனியன் பிரதேச சட்டப்பேரவைகளால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றனர். மேலும் 12 உறுப்பினர்கள் குடியரசுத் தலைவரால் நியமிக்கப்படுகின்றார்கள். இவர்கள் ஆறு வருடங்களுக்கு பணிபுரிவார்கள். மூன்றில் ஒரு பகுதி மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் இரு வருடங்களுக்கு ஒரு முறை தேர்தல் மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றனர்.

மக்களவை[தொகு]

முதன்மைக் கட்டுரை: இந்திய மக்களவை

மக்களவை, மக்களால் நேரடியாக தேர்ந்தெடுக்கப்படும் 543 உறுப்பினர்களையும் குடியரசுத் தலைவரால் நியமிக்கப்படும் இரண்டு உறுப்பினர்களையும் கொண்டிருக்கின்றது. மக்களவைக்கு ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை தேர்தல் நடைபெறும்.

முன்பு நிலவிய சட்டங்கள்[தொகு]

இந்திய அரசியலமைப்பு விதிகள் pdf

1935 முன்பான பிரித்தானிய நாடாளுமன்றத்தின் சட்டங்கள்[தொகு]

அச்சட்டம் மேலும் இங்கிலாந்தில் இந்திய மாநில செயலாளர் அலுவலகத்தை நிறுவி நாடாளுமன்றம், அதன் மூலம் ஆட்சி செய்தது. அதே போல் இந்திய அரச பிரதிநிதி அலுவலகத்தை நிறுவியது. நிர்வாக மன்றம் மற்றும் அல்லாத அதிகாரப்பூர்வ உறுப்பினர்கள் கொண்ட சட்ட மன்றங்கள் இந்திய சபைகள் சட்டம், 1861 வழங்கியது. இந்திய சபைகள் சட்டம், 1892 மாகாண சட்டமன்றங்களை நிறுவியது. சட்ட சபையின் அதிகாரங்களை அதிகரித்தது. இந்த சட்டங்களால் அரசாங்கத்தில் இந்தியர்களின் பிரதிநிதித்துவம் அதிகரித்த போதிலும், அவர்களின் அதிகாரம் குறைவாகத் தான் இருந்தது. இந்திய சபைகள் சட்டம், 1909 மற்றும் இந்திய அரசுச் சட்டம், 1919 ஆகியவற்றால் இந்தியர்களின் பங்கு மேலும் விரிவடைந்தது.

இந்திய அரசுச் சட்டம் 1935[தொகு]

முதன்மைக் கட்டுரை: இந்திய அரசுச் சட்டம், 1935

இந்திய அரசு சட்டம் 1935 யின் விதிகள் முழுமையாக அமல்படுத்தப்படவில்லை, எனினும் இந்திய அரசியலமைப்பில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது. சுதந்திர இந்தியாவின் அரசியலமைப்பின் பல முக்கிய அம்சங்கள் நேரடியாக இந்த சட்டத்தில் இருந்து எடுக்கப்பட்டன. கூட்டாட்சி அரசாங்கம் அமைப்பு, மாகாண சுயாட்சி, கூட்டாட்சி சட்டமன்றம் மற்றும் சட்ட அதிகாரங்களை மத்தியிலும் மாகாணங்களின் இடையிலும் பிரித்தல் ஆகியவற்றை தற்போது இந்திய அரசியலமைப்பு அவை சட்டத்தின் விதிகளில் இருந்து எடுத்துக்கொண்டது.

கேபினெட்டு மிஷன் திட்டம்[தொகு]

முதன்மைக் கட்டுரை: இந்திய 1946 கேபினெட் மிஷன்

1946 இல், பிரித்தானியப் பிரதமர் கிளெமென்ட் அட்லி அதிகாரத்தை பிரித்தானிய இந்தியாவிடமிருந்து இந்திய தலைமைக்கு மாற்ற விவாதித்து முடிவு செய்யவும், காமன்வெல்த்து நாடுகளின் ஒரு அங்கமாக இந்தியாவை மேலாட்சி அரசுமுறையின் கீழ் சுதந்திரம் வழங்க ஒரு அமைச்சரவைக் குழுவை உருவாக்கினார். இக்குழு கேபினட்டு மிஷன் என அழைக்கப்பட்டது.

பிரித்தானிய இந்திய மாநிலங்களில் ஒதுக்கப்பட்டிருந்த 296 இடங்களுக்கான தேர்தல் ஆகத்து 1946 இல் நிறைவு பெற்றது. இந்திய அரசியலமைப்பு நிர்ணய மன்றம் திசம்பர் 9, 1946 அன்று முதல் கூடி புதிய அரசமைப்பை உருவாக்கும் வேலையைத் தொடங்கியது.

இந்திய சுதந்திர சட்டம் 1947[தொகு]

முதன்மைக் கட்டுரை: இந்திய சுதந்திர சட்டம், 1947

சூலை 18, 1947 பிரித்தானிய நாடாளுமன்றத்தில் இந்திய விடுதலை (சுதந்திர)ச் சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டது. அது இரண்டு புதிய சுதந்திர மேலாட்சி நாடுகளான – இந்தியா மற்றும் பாக்கிஸ்தான் என்று பிரித்தானிய இந்தியாவைப் பிரித்து, அவர்கள் தங்களுக்கான புதிய அரசியலமைப்பு சட்டம் எழுதப்படும் வரை, காமன்வெல்த் நாடுகள் கீழ் இருக்க வேண்டும் என்றது. தனி மாநிலங்களுக்காக அரசமைப்பு மன்றம் இரண்டாக பிரிக்கப்பட்டு, ஒவ்வொரு புதிய சட்டமன்றத்திற்கும் சம்பந்தப்பட்ட அரசாங்க அதிகாரங்கள் வழங்கப்பட்டது. இந்த சட்டம் மன்னர்கள் ஆளும் மற்ற மாநிலங்களை ஏதாவது ஒன்றின் அடியே இணையச் சொன்னது. இந்திய அரசியலமைப்பு 1950 ஆம் ஆண்டு சனவரி 26 அன்று வழக்குக்கு வந்த போது இந்திய விடுதலைச் சட்டம் நீக்கப்பட்டது. இந்தியா ஆங்கிலேயர் ஆட்சியிலிருந்து விடுப்பட்டு இறையாண்மை கொண்ட மக்களாட்சிக் குடியரசாக மாறியது. 26 நவம்பர், 1949 தேசிய சட்ட தினம் என்று அறியப்படுகின்றது.

அரசாங்கத்தின் அமைப்பு[தொகு]

இந்திய அரசியலமைப்பு விதிகள் pdf

பின்வருமாறு ஒன்றிய அரசு அடிப்படை வடிவம் எதிர்நோக்குகிறது

“ஒரு மக்களாட்சி நிர்வாகம் மூன்று நிலைகளை தீர்க்க வேண்டும்: 1. ஒரு நிலையான நிர்வாகம் இருக்க வேண்டும் 2. ஒரு பொறுப்பான நிர்வாகம் இருக்க வேண்டும். துரதிர்ஷ்டவசமாக, அது சம அளவு இரண்டு நிலைமைகளையும் உறுதி செய்ய ஒரு முறையை திட்டமிடுவது இதுவரை சாத்தியமே இல்லை. ….. அமெரிக்க முறையில் இல்லாத தினசரி பொறுப்பு மதிப்பீடு குறித்த காலத்து மதிப்பீட்டை விட மிகவும் பயனுள்ளதாக இந்தியா போன்ற நாடுகளில் மிகவும் பயனுள்ளதாக அமையும். வரைவு அரசியமைப்பு நிலைத்தன்மையைவிட பொறுப்புக்கு விருப்பமாக நாடாளுமன்ற அமைப்புக்கு பரிந்துரைத்துள்ளது.”

அரசியலமைப்பை மாற்ற[தொகு]

இந்திய அரசியலமைப்பு விதிகள் pdf

கட்டுரை 368 அமைக்கப்பட்டுள்ள செயல்முறை படி, அரசியல் சட்ட திருத்தங்களை நாடாளுமன்றம் மாற்றம் செய்யலாம். ஒரு திருத்த மசோதா மூன்றில் இரண்டு பெரும்பான்மையினரின் வாக்கெடுப்பால் நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும் நிறைவேற வேண்டும். மேலும் கூட்டாட்சி அரசியலமைப்பு தொடர்புடையதான சில திருத்தங்களை மாநில சட்டமன்றங்கள் பெரும்பான்மை மூலம் உறுதிப்படுத்த வேண்டும். செப்டம்பர் 2010 வரை, நாடாளுமன்றம் முன் செலுத்தப்பட்ட 108 திருத்த மசோதாக்களில் 94 திருத்தம் சட்டமாக நிறைவேறி உள்ளது. எனினும், அரசியலமைப்பு அரசாங்க அதிகாரங்களை மிகவும் கவனிப்பதால் இந்த பிரச்சினைகளில் அரசியலமைப்பு திருத்தம் செய்யப்பட வேண்டும். இதன் விளைவாக, ஆவணம் ஒரு வருடத்திற்கு சுமார் இரண்டு முறை திருத்தப்பட்டு உள்ளது.

இந்திய அரசியலமைப்பு அட்டவணைகள்

இந்திய அரசியலமைப்பு விதிகள் pdf
இந்திய அரசியலமைப்பில் உள்ள அட்டவணைகள்
அட்டவணைகள்அட்டவணையின் அம்சங்கள்
இந்திய அரசியலமைப்பின் முதல் அட்டவணைஇது மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களின் பெயரைக் கொண்டுள்ளதுமாநிலங்களின் பிராந்திய அதிகார வரம்பும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது
இந்திய அரசியலமைப்பின் இரண்டாவது அட்டவணைகொடுப்பனவுகள், சலுகைகள், ஊதியங்கள் தொடர்பான விதிகள்:இந்திய ஜனாதிபதிஇந்திய மாநிலங்களின் ஆளுநர்கள்மக்களவை சபாநாயகர் மற்றும் மக்களவை துணை சபாநாயகர்ராஜ்யசபா தலைவர் & ராஜ்யசபா துணை தலைவர்இந்திய மாநிலங்களின் சட்டப் பேரவைகளின் சபாநாயகர் மற்றும் துணை சபாநாயகர்இந்திய மாநிலங்களின் சட்ட மேலவைகளின் தலைவர் மற்றும் துணைத் தலைவர்உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள்உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள்இந்தியாவின் தலைமை கணக்குத் தணிக்கையாளர் (CAG)
மூன்றாவது அட்டவணைஇது உறுதிமொழி மற்றும் உறுதிமொழி வடிவங்களைக் கொண்டுள்ளது:இந்தியாவின் மத்திய அமைச்சர்கள்பாராளுமன்ற தேர்தல் வேட்பாளர்கள்பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் (எம்.பி.க்கள்)உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள்கன்ட்ரோலர் மற்றும் ஆடிட்டர் ஜெனரல்மாநில அமைச்சர்கள்மாநில சட்டமன்ற தேர்தல் வேட்பாளர்கள்மாநில சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள்உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள்
நான்காவது அட்டவணைமாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கான இடங்களை ராஜ்யசபாவில் ஒதுக்கீடு செய்வது தொடர்பான விதிகள் இதில் உள்ளன.
ஐந்தாவது அட்டவணைபட்டியலிடப்பட்ட பகுதிகள் மற்றும் பழங்குடியினரின் நிர்வாகம் மற்றும் கட்டுப்பாடு தொடர்பான விதிகள் இதில் உள்ளன
ஆறாவது அட்டவணைஇது அசாம், மேகாலயா, திரிபுரா மற்றும் மிசோரம் ஆகிய மாநிலங்களில் உள்ள பழங்குடியினப் பகுதிகளின் நிர்வாகம் தொடர்பான விதிகளைக் கொண்டுள்ளது.
ஏழாவது அட்டவணைஇந்த அட்டவணை மூன்று சட்டமன்றப் பட்டியல்களைக் கையாள்கிறது:ஒன்றியம்நிலைஒரே நேரத்தில்
எட்டாவது அட்டவணைஇது இந்திய அரசியலமைப்பால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 22 அதிகாரப்பூர்வ மொழிகளைக் கையாள்கிறது :ஆசாமிகள்பெங்காலிபோடோடோக்ரி (டோங்ரி)குஜராத்திஹிந்திகன்னடம்காஷ்மீரிகொங்கனிமதிலி (மைதிலி)மலையாளம்மணிப்பூரிமராத்திநேபாளிஒரியாபஞ்சாபிசமஸ்கிருதம்சந்தாலிசிந்திதமிழ்தெலுங்குஉருது
ஒன்பதாவது அட்டவணைஇது நிலச் சீர்திருத்தங்கள் மற்றும் அந்த ஒப்பந்தத்தின் மாநிலச் செயல்கள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளைக் கையாள்கிறதுஜமீன்தாரி முறை ஒழிப்பு . இது மற்ற விஷயங்களைக் கையாளும் பாராளுமன்றத்தின் செயல்கள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளையும் கையாள்கிறது.குறிப்பு:1வது திருத்தச் சட்டம் 1951, அடிப்படை உரிமைகளை மீறும் அடிப்படையில் நீதித்துறை ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்ட சட்டங்களைப் பாதுகாப்பதற்காக ஒன்பதாவது அட்டவணையைச் சேர்த்தது.இருப்பினும், 2007 ஆம் ஆண்டில், இந்த அட்டவணையில் சட்டங்கள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன என்று உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்ததுஏப்ரல் 24, 1973, இப்போது நீதித்துறை மறுஆய்வுக்குத் திறக்கப்பட்டுள்ளது
பத்தாவது அட்டவணைநாடாளுமன்றம் மற்றும் மாநில சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை தகுதி நீக்கம் செய்வது தொடர்பான விதிகள் இதில் உள்ளன.மாறியதால்.குறிப்பு:இந்த அட்டவணை 1985 ஆம் ஆண்டின் 52 வது திருத்தச் சட்டத்தால் சேர்க்கப்பட்டது, இது கட்சி விலகல் தடுப்புச் சட்டம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.
பதினொன்றாவது அட்டவணைபஞ்சாயத்துகளின் அதிகாரங்கள், அதிகாரம் மற்றும் பொறுப்புகள் ஆகியவற்றைக் குறிப்பிடும் விதிகள் இதில் உள்ளன. இதில் 29 விஷயங்கள் உள்ளன.குறிப்பு:இந்த அட்டவணை சேர்க்கப்பட்டது1992 இன் 73வது திருத்தச் சட்டத்தின் மூலம்
பன்னிரண்டாவது அட்டவணைஇது நகராட்சிகளின் அதிகாரங்கள், அதிகாரம் மற்றும் பொறுப்புகள் ஆகியவற்றைக் குறிப்பிடும் விதிகளைக் கையாள்கிறது. இதில் 18 விஷயங்கள் உள்ளன.குறிப்பு:இந்த அட்டவணை சேர்க்கப்பட்டது1992 இன் 74வது திருத்தச் சட்டத்தின் மூலம்
இந்திய அரசியலமைப்பு அட்டவணைகள்

இதையும் படிக்கலாமே

பொது அறிவுகள் -பொது அறிவு வினா விடைகள் 2023 -General Knowledge Questions And Answers

Share this post

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top