பழமொழிகள் ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ்-easy proverbs in english and tamil with pictures-proverbs with meaning in tamil-simple proverbs in english and tamil

proverbs with meaning in tamil

proverbs with meaning in tamil -simple proverbs in english and tamil

 • Eagles don’t catch flies – பலி பசித்தாலும் புல் தின்னுமா?
 • The mills of God grind slow but sure – அரசன் அன்று கொல்வான் தெய்வம் நின்று கொள்ளும்
 • All that glitters are not gold – மின்னுவதெல்லாம் பொன்னல்ல
 • Look before you leap –ஆழம் தெரியாமல் காலை விடாதே
 • As the fool thinks so the bell clinks –அரண்டவன் கண்ணுக்கு இருண்டதெல்லாம் பேய்
 • Put a beggar on horseback  –அற்பனுக்கு வாழ்வு வந்தால் அர்த்த இராத்திரியில் குடை பிடிப்பான்
 • New brooms sweep well     – புதிய துடைப்பம் நன்றாக பெருக்கும்
 • Tit for Tat.- பழிக்கு பழி
 • Do in Rome as Romans do. – ஊரோடு ஒத்து வாழ்
 • A closed mouth catches no flies – நுணலும் தன் வாயால் கெடும்
 • The face is the index of the mind.- அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும்.
 •   Empty vessels make the most noise – குறைகுடம் கூத்தாடும் 
 • Art is long and life is short  – கல்வி கரையில் கற்பவர் நாள் சில
 • East or West, Home is the best. – எலி வளையானாலும் தனி வளை வேண்டும்
 • A bird in the hand is worth two in the bush. – அரசனை நம்பி புருஷனை கைவிடாதே /கிடைக்கப்போகும் பலாக்காயை விட, கையில் இருக்கும் களாக்காயே மேல்
 •  A young calf knows no fear – இளங்கன்று பயமறியாது 
 • Let patience have her perfect work  – ஆக்க பொறுத்தவன் ஆற பொறுக்கணும்
 • Barking dogs seldom bite – குரைக்கிற நாய் கடிக்காது
 • Covert all, lose all – பேராசை பெரு நட்டம்
 • After a storm cometh a calm – புயலுக்குப் பின்னே அமைதி
 • A bad workman blames his tools – ஆட தெரியாதவள் தெருக்கோணல் என்றாள்
 • Adding fuel to the fire. – எரிகிற கொள்ளியில் எண்ணெய் ஊற்றினாற் போல்
 •  A wild goose never laid a tame egg – புலிக்குப் பிறந்தது பூனையாகாது
 •  A wise enemy is better than a foolish friend – முட்டாள் நண்பனைவிட கற்றறிந்த பகைவனே மேல்
 • A burnt child dreads the fire – சூடு கண்ட பூனை அடுப்படி வராது
 • Pride comes before fall. – அகம்பாவம் அழிவை தரும் 
 • A guilty conscience needs no accuser – குற்றமுள்ள நெஞ்சு குறு குறுக்கும்
 • A honey tongue and a heart of gall – அடி நாக்கிலே நஞ்சம், நுனி நாக்கிலே தேனும்
 • A hungry man is an anfry man – பசி வந்திடப் பத்தும் பறந்து போகும்
 • Call a spade a spade – உள்ளதை உள்ளவாறு சொல்
 • Don’t measure the worth of a person by their size – கடுகு சிறுத்தாலும் காரம் குறையாது 
 • A Leopard Never Changes Its Spots – ஜென்ம புத்தி செருப்பால் அடித்தாலும் போகாது.
 • Habits Die Hard – தொட்டில் பழக்கம் சுடுகாடு மட்டும்.
 • Cleanliness is next to Godliness – தூய்மையே இறைவனுக்கு அடுத்ததாகும்.
 • Coming events cast their shadow before. – ஆனை வரும் பின்னே மணியோசை வரும் முன்னே
 •  Constant dripping wears away a stone – எறும்பு ஊரக் கல்லும் தேயும்.
 • As you sow, So you reap – வினை விதைத்தவன் வினை அறுப்பான், தினை விதைத்தவன் தினை அறுப்பான்
 •  As the King is, so his subjects are – தாயைப் போல பிள்ளை நூலைப் போல சேலை
 • Bare words buy no barley – வெறுங்கை முழம்போடுமா?
 • Be just before you are generous. – ஆற்றில் போட்டாலும் அளந்து போடு
 • Birds of a feather flock together. – இனம் இனத்தைச் சேரும்
 • Bend the twig, Bend the tree/ You can’t teach an old dog new tricks – ஐந்தில் வளையாதது, ஐம்பதில் வளையுமா
 •  Distance lends enchantment to the view. – இக்கரைக்கு அக்கரை பச்சை
 • Lood is thicker than water – தான் ஆடாவிட்டாலும் தன் தசை ஆடும்
 • Casting pearls before swine –குரங்கு கையில் பூ மாலை/ கழுதைக்கு  தெறியுமா கற்பூர வாசனை
 • Better bend the neck than bruise the forehead –தாழ்ந்து நின்றால் வாழ்ந்து நிற்பாய்
 • Charity begins at home –தனக்கு மிஞ்சி தான் தானமும் தர்மமும்
 • Diamond cuts diamond –முள்ளை முள்ளால் எடுக்கவேண்டும்
 • Make hay while the Sun shines/ Strike the iron while it is hot –காற்றுள்ளபோதே தூற்றிக்கொள்
 •  Too much of anything is good for nothing. –அளவுக்கு மீறினால் அமிர்தமும் நஞ்சு 
 • Failure is the stepping stone to success –தோல்வியே வெற்றிக்கு அடிப்படை
 • Do not look a gift horse in the mouth – தானம் கொடுத்த மாட்டைப் பல்லைப் பிடித்துப் பார்க்காதே
 • Good homer sometime nods – யானைக்கும் அடி சறுக்கும்
 • Do not rob peter to pay paul – கடைத் தேங்காயை எடுத்து வழிப் பிள்ளையாருக்கு உடைக்காதே
 • A cat may look at a king – யானைக்கு ஒரு காலம் வந்தால் பூனைக்கு ஒரு காலம் வரும்
 • Every ass loves his bray – காக்கைக்கும் தன் குஞ்சு பொன் குஞ்சு
 • Forgive and forget – மறப்போம் மன்னிப்போம்
 • Fish and guests stick in three days – விருந்தும். மருந்தும் மூன்று  நாளைக்கு தான்
 • Familiarity breds contempt – பழகப் பழகப் பாலும் புளிக்கும்
 • Every jack has his jill  – விரலுக்கு ஏற்ற வீக்கம்
 • Not even a leaf moves without god’s will – அவனின்றி ஒரு அணுவும் அசையாது 
 • First deserve, then desire – முடவன் கொம்புத் தேனுக்கு ஆசைப்படலாமா?
 • God is love – அன்பே கடவுள்
 • Love is blind. – காதலுக்கு கண் இல்லை
 •  Think before you act  –  எண்ணித் துணிக கருமம் 
 •  A constant guest is never welcome –  விருந்தும் மருந்தும் மூன்று நாளைக்கு
 • Haste makes waste – பதறிய காரியம் சிதறும்
 • The pot calls the kittle black – ஈயத்தைப் பார்த்து பல் இளித்ததாம் பித்தளை
 • Health is wealth – நொயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம்
 • Honesty is the best policy – நேர்மையே சிறந்த கொள்கை
 • Hitch your wagon to a star – உள்ளுவதெல்லாம் உணர்வுள்ளல்
 • Lamb at home and a lion at the chase – வீட்டில எலி, வெளியில புலி
 • It is no use crying over split milk – முடிந்த காரியத்தை நினைத்து பயன் இல்லை
 • Necessity has no law – ஆபத்துக்கு பாவமில்லை
 • Prevention is better than cure – வரும் முன் காப்பதே சிறந்தது.
 • Slow and steady wins the race – நிதானம் வெற்றியை தரும்
 • The pen is mightier than sword. – கத்தி முனையைவிட பேனாமுனை வலிமையானது.
 • Spare the rod and spoil the child – அடியாத மாடு பணியாது
 •  Where there is a will, there is a way.​ – மனம் இருந்தால் மார்க்கமுண்டு
 • The lawmaker should not be a lawbreaker – வேலியே பயிரை மேய்ந்தது போல
 •  No rains, no grains – உழைப்பில்லையேல் ஊதியமில்லை
 •  If you run after two hares you will catch neither – இரண்டு படகில் காலை வைப்பவன் கரை சேருவதில்லை
 •  Jack of all trade is master of none – பல மரங்கண்ட தச்சன் ஒரு மரமும் வெட்டான்
 • Money makes many – பணம் பத்தும் செய்யும்
 • Man proposes, god disposes – தான் ஒன்று நினைக்கத் தெய்வம் ஒன்று நினைக்கும்
 • Laughter is the best medicine – வாய் விட்டுச் சிரித்தால் நோய் விட்டுப் போகும்
 •  Misfortunes never come single – பட்ட காலிலே படும் கெட்ட குடியே கெடும்
 • Old is gold – பழமையே சிறந்தது
 • Pennywise and pound foolish – கடுகு போன இடம் தெரியும், ஆனால் பூசணிக்காய் போன இடம் தெரியாது.
 • No smoke without fire – நெருப்பின்றி  புகையாது
 •  Union is strength – ஒற்றுமையே பலம்
 • Truth alone triumphs – வாய்மையே வெல்லும்
 •  Work while your work, play while you play – காலத்தை பயிர் செய்
 • The old fox is caught at last – பல நாள் திருடன் ஒரு நாள் அகப்படுவான்
 •  Work is worship – செய்யும் தொழிலே தெய்வம்
 • Time and tide wait for no man – ஐயர் வரும் வரை அமாவாசை காத்திருக்குமா?
 • United we stand, divided we fall – ஒன்றுபட்டால் உண்டு வாழ்வு
 •  Known is a drop, unknown is an Ocean – கற்றது  கை அளவு , கல்லாதது  உலகளவு
 •  A friend in need is a friend indeed – ஆபத்தில் உதவுபவனே உண்மையான நண்பன் 
 • 1The worth of shade is only known when the sun is beating down hot.  – நிழலின் அருமை வெயிலில் தெரியும்
 • A contented mind is a continual feast. – போதும் என்ற மனமே பொன் செய்யும் மருந்து.
 • A good beginning makes a good ending. – முதல் கோணல் முற்றும் கோணல்.
 • Set a thief to catch a thief. – பாம்பின் கால் பாம்பறியும்.
 • Spare the rod and spoil the child. – அடி உதவுவது போல அண்ணன் தம்பி உதவமாட்டார்கள்.
 • Every tide has its ebb. – ஏற்ற இறக்கம் வாழ்க்கையில் சகஜம்/ ஏற்றம் உண்டு என்றால் இறக்கமும் உண்டு
 •  Knowledge is power. – புத்திமான் பலவான் ஆவான்.
 • All are not saints that go to Church – வெளுத்தது எல்லாம் பாலாகுமா? கருத்தது எல்லாம் நீராகுமா?
 •  Little drops of water make a mighty ocean – சிறு துளி பெரு வெள்ளம்
 • A kick from the wise is better than a kiss from a fool.  – குட்டுப் பட்டாலும் மோதிரக் கையால் குட்டு படவேண்டும் 
 • The anger of a good man is the hardest to bear. – சாது மிரண்டால் காடு கொள்ளாது.
 • The child is the father of man – .விளையும் பயிர் முளையிலேயே தெரியும்.
 • The early bird catches the worm  – முந்தி முயல்வோர்க்கே முதல் வெற்றி
 • Self help is the best help – தன் கையே தனக்கு உதவி.
 • It takes two to make a quarrel. – இரண்டு கைகள் தட்டினால் தான் சத்தம் வரும்.
 •  Rome was not built in a day/Nothing is impossible – ஒரே நாளில் கோட்டையை பிடிக்க முடியாது
 • One flower makes no garland./A single tree doesn’t make an orchard. – தனிமரம் தோப்பு ஆகாது.
 • A penny saved is a penny earned – சிறுதுளி பெருவெள்ளம் 
 • Practice makes perfect. – சித்திரமும் கைப்பழக்கம்.
 •  Dawn and truth will always become visible. – உண்மை ஒருநாள் வெளிவரும்
 • Silence means consent  – மௌனம் சம்மதம்
 •  Frost and fraud have foul ends. – கெடுவான் கேடு நினைப்பான்.
 • Never do things by halves. – செய்வன திருந்தச் செய்.
 • You can’t cheat all the people all the time. – பலநாள் திருடன் ஒருநாள் அகப்படுவான்.
 • Learn to walk before you run. – ஆற்றில் கால் வைத்தாலும் அகலக்கால் வைக்காதே!
 •  Don’t look a gift horse in the mouth – தானமாக வந்த மாட்டை பல்லை பிடித்து பார்க்காதே
 •  Never judge a book by its cover. – ஆடையைக் கண்டு எடை போடாதே!
 • A good horse often needs a good spur. – சுடர் விளக்காயினும் தூண்டுகோல் வேண்டும் 
 • A journey of a thousand miles begins with a single step – அடி மேல் அடி வைத்தால் அம்மியும் நகரும் 
 • Every bird must hatch its own eggs.  – அழுதாலும் பிள்ளை அவள்தானே பெறவேண்டும்
 •  An idle brain is devil’s workshop – பயனாகாத மூளை பூதத்தின் பணி மனை
 •  Love well, whip well – அடிக்கிற கைதான் அணைக்கும்
 • A sound mind in a sound body – உடல் வலிமையானால், உள்ளமம் வலுப்பெரும் 
 •  A snake could make an army panic – பாம்பென்றால் படையும் நடுங்கும்
 •  Actions speak louder than words – சொல்லை விட செயலுக்கு வலிமை உண்டு 
 • A rolling stone gathers no moss  – நிறைகுடம் தழும்பாது
 •  Better bend the neck than bruise the fore head – தாழ்ந்தது நின்றால் வாழ்ந்து நிற்பாய்
 •  Do not make a mountain out of a mole hill – மடுவை மலையாக்காதே
 • People who live in glass houses shouldn’t throw stones – கண்ணாடி வீட்டில் இருந்து கால் எறியாதே
 • Anything is fair in love and war – ஆபத்துக்கு பாவம் இல்லை 
 • Faults are thick when love is thin – வேண்டாத பெண்டாட்டி கைபட்டாலும் குற்றம், கால் பட்டாலும் குற்றம்
 •  Justice delayed is justice denied – தாமதிக்கப்பட்ட நீதி அநீதிக்கு சமம் ஆகும்
 • Many a slip between the cup and the lip  – கைக்கு எட்டியது வாய்க்கு எட்டவில்லை           
 • Money makes many things – பணம் பாதளம் வரைக்கும் பாயும்
 • Necessity is the mother of invention – தேவையே கண்டுபிடிப்பின் தாய்
 • A poor man’s words are not heard  – ஏழை சொல் அம்பலம் ஏறாது
 • Spare the rod and spoil the child. – அடியாத மாடு பணியாது
 • Stones and sticks are thrown only at fruit-bearing trees – கனிந்த மரம் தான் கல்லடி படும்.
 • Work while your work, play while you play – காலத்தை பயிர் செய்
 • The old fox is caught at last – பல நாள் திருடன் ஒரு நாள் அகப்படுவான்
 • Chickens come home to roost. – தன் வினை தன்னைச்சுடும் 
 •  You can’t make a silk purse out of a sow’s ear – உயர உயரப் பறந்தாலும், ஊர்க்குருவி பருந்தாகுமா? 
 • Contentment is more than a kingdom – போதும் என்ற மனமே பொன் செய்யும் மருந்து
 • Work is worship – செய்யும் தொழிலே தெய்வம்.
 • Let patience have her perfect work  – ஆக்க பொறுத்தவன் ஆற பொறுக்கணும்.
 • Effort never fails – முயற்ச்சி திருவினையாக்கும்.
 • Don’t lock the stable door after the horse has been stolen  – கண் கெட்ட பிறகு சூரிய நமஸ்காரம் செய்வதால் பலன் இல்லை 
 • Christmas comes but once a year/ every day is not sunday – அமாவாசை சோறு தினமும் கிடைக்காது/ அமாவாசை சோறு என்றைக்கும் அகப்படுமா? 

இதையும் படிக்கலாமே

பழமொழிகள் தமிழ் விளக்கம்-தமிழ் பழமொழிகள் விளக்கம்-Proverb in english and tamil-Proverbs in tamil-proverbs meaning in tamil

விடுகதைகள் தமிழில் வேண்டும் with answer-vidukathai tamil-தமிழ் விடுகதை மற்றும் விடைகள்-Tamil vidukathai

Share this post

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top