திருமண ராசி பொருத்தம்- எந்த எந்த ராசிக்கு எந்த ராசி பொருந்தும்? – Rasi Porutham in Tamil

திருமண ராசி பொருத்தம்

Rasi Porutham in Tamil- திருமண ராசி பொருத்தம்- எந்த எந்த ராசிக்கு எந்த ராசிக்கு எந்த ராசி பொருந்தும் என்பதைப் பற்றி பார்ப்போம்.

பொருந்தக்கூடிய ராசிகள்

ராசிகள்பொருந்தக்கூடிய ராசிகள்
மேஷம்துலாம், மிதுனம், சிம்மம், தனுசு, விருச்சிகம், மகரம்
ரிஷபம்கடகம், கன்னி, மீனம், மகரம்
மிதுனம்தனுசு, மேஷம், மிதுனம், சிம்மம், துலாம், மகரம்
கடகம்மகரம், ரிஷபம், சிம்மம், மகரம், மீனம்
கன்னிமீனம், ரிஷபம், கடகம், துலாம், மகரம்
சிம்மம்கும்பம், மேஷம், துலாம், விருச்சிகம், தனுசு
துலாம்சிம்மம்,கன்னி,  தனுசு, மகரம்
விருச்சிகம்ரிஷபம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, மீனம்
தனுசுமிதுனம், சிம்மம், மேஷம், துலாம், கும்பம்
மகரம்கடகம், ரிஷபம், கன்னி, மீனம், விருச்சிகம்
கும்பம்சிம்மம், மேஷம், மிதுனம், கன்னி, துலாம்
மீனம்கன்னி, ரிஷபம், கடகம், துலாம், விருச்சிகம்

பொருந்தாத ராசிகள்

ராசிகள்பொருந்தாத ராசிகள்
மேஷம்கன்னி
ரிஷபம்துலாம், தனுசு
மிதுனம்விருச்சிகம், மகரம்
கடகம்கும்பம்
கன்னிமேஷம்,விருச்சிகம்
சிம்மம்மகரம், மீனம்
துலாம்மீனம், சிம்மம்
விருச்சிகம்மிதுனம், சிம்மம்
தனுசுரிஷபம், மிதுனம்
மகரம்சிம்மம், விருச்சிகம்
கும்பம்கடகம், மேஷம்
மீனம்துலாம், சிம்மம்

இதையும் படிக்கலாமே

திருமண நட்சத்திர பொருத்தம் அட்டவணை – Natchathira Porutham Tamil

Share this post

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top